• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EXPORT VAN VIS IN GUYANA ROEPT VRAAGTEKENS OP/ VISGRONDEN UITGEPUT

| united news | Door: Redactie

Guyana exporteerde het vorig jaar miljoenen US-Dollars aan vis en bijproducten. Dit terwijl bekend is dat de visgronden van het buurland zo goed als uitgeput zijn. Volgens Surinaamse ondernemers in de vissector is het voor hen duidelijk dat de exporten te danken zijn aan de Surinaamse visgronden.

“Als ik me niet vergis was het vorig jaar of het jaar daarvoor zelfs drie keer zoveel als Suriname exporteerde, terwijl we weten dat Guyana al zeker voor de laatste vijf jaar nagenoeg geen vis meer heeft. Dus waar komt die vis vandaan?”, is de retorische vraag van Udo Karg, voorzitter van de Suriname Seafood Association (SSA). Volgens het Statistiek Bureau van Guyana was de export van vis en bijproducten in 2021 meer dan 25 miljoen USD.

“De export van Guyana van vis, bevroren (geen visfilets of ander vlees van vis) naar de Verenigde Staten (VS) bedroeg USD 11,33 miljoen in 2021, volgens de COMTRADE-database van de Verenigde Naties over internationale handel”, vermeldt Trading Economics.  De gegevens en historische grafieken en statistieken zijn voor het laatst bijgewerkt in mei 2022.     

Vanuit de visserijsector wordt er al jaren aangedrongen bij de regering om een biomassa onderzoek te doen. De sector stelt voor dat met de vergunningsrechten die goed zijn voor USD 1 miljoen, een biomassa onderzoek gefinancierd kan worden, alsook de bescherming van de Surinaamse visgronden ter hand te nemen. 

Het terugdringen van minimaal een derde deel van de illegale visserij in Surinaamse viswateren zal leiden tot een 100% stijging van de aanvoer, verwerking en export van vis, en 100% tot 150% stijging van de werkgelegenheid in de sector.

Dit zal zorgdragen voor een aanzienlijke toename van de inkomsten van de staat. “Een miljoen die op dit moment verdwijnt in die grote bodemloze put, terwijl dat geld aangewend zou kunnen worden voor een deel biomassa onderzoek, dat zeker tweeëneenhalf jaar tot drie jaar in beslag zal nemen, dat niet goedkoop is.  Maar als we daar 60% van aanwenden per jaar, dan kunnen we het biomassa onderzoek doen. En dan weten we over; welke bestanden aan vetvissoorten we praten en hoe we ermee moeten omgaan. Waar we extra aandacht aan moeten besteden. Waar we dus vrij kunnen vissen”, zegt Karg.

UNITEDNEWS
 

| united news | Door: Redactie