• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EX-CBvS-GOVERNOR VAN TRIKT: “VIJAY KIRPALANI IS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN AAN DEZE ZAAK”

| united news | Door: Redactie

Foto: Voormalig governer van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt | Auteur: Wilfred Leeuwin.

Ondernemer en voormalig president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Vidjay Kirpalani, “is onlosmakelijk verbonden aan deze zaak”, zei voormalig governer Robert van Trikt maandag tegen het Hof van Justitie.

Hij doelde hiermee op de strafzaak tegen de Centrale Bank van Suriname waarin hij terechtstaat. Van Trikt kreeg de gelegenheid om te reageren op een brief die Kirpalani tijdens het proces aan het Hof heeft geschreven. Daarin beklaagde de ondernemer zich erover dat de voormalige governer hem in het openbaar bespreekt en belastert.

Volgens Van Trikt

en zijn advocaten, Irvin Kanhai en Chandra Algoe, is deze rechtszaak volledig gebaseerd op een ongegronde brief van Kirpalani uit 2019, over mogelijke corruptieve handelingen bij de CBvS. Ze stellen dat Kirpalani niet alleen onbevoegd was om deze kwestie tot een strafzaak te laten komen, maar zelf ook veel te verantwoorden heeft. Tot verbazing van alle verdachten in deze rechtszaak is Kirpalani slechts getuige en geen verdachte.

Kanhai typeert de brief aan het Hof van Justitie als een teken van de economische machtspositie die Kirpalani heeft in de samenleving.

Hij eist in de brief maatregelen tegen Van Trikt – met wie hij

overigens heeft samengewerkt bij de bank. Zo zou de verdachte het zwijgen moeten worden opgelegd. Een soortgelijke brief is eerder ook door het Openbaar Ministerie (OM) aan het Hof van Justitie gericht. Daarin wordt zelfs gevraagd om de voorwaardelijke vrijlating van de verdachte te heroverwegen en hem te verbieden contact te hebben met de media en journalisten terwijl de zaak nog bij de rechter in behandeling is. De brief van Kirpalani is geschreven door zijn raadsman Edward Naarendorp.

Van Trikt noemt het beschamend dat het OM, aangestuurd door de beschuldigingen van Kirpalani, zijn handelingen bij de bank classificeert als ‘buiten de taken en bevoegdheden van de bank’ en als ‘quasi-monetair beleid’. “Het doet me wat als ik luister naar al die verdraaiingen, terwijl recentelijk nog de president van de Nederlandse Bank, (Klaas Knot, red.), een lezing heeft gehouden over de incubatierol van de bank en dat het niet alleen gaat om monetaire en financiële stabiliteit.” Feiten verdraaid In zijn reactie op de brief van Kirpalani toonde Van Trikt zich verbaasd over de ‘verdraaiing van feiten’ door het Openbaar Ministerie.

Hij wees het Hof erop dat Kirpalani in 2019 zijn huisadvocaat Edward Naarendorp belastte met het schrijven van een brief, op basis waarvan deze strafzaak is gestart door het Openbaar Ministerie. De voormalige governer zegt, in tegenstelling tot wat het OM beweert, dat hij nooit de gelegenheid heeft gehad zich te verweren tegen de niet bewezen beschuldigingen. Hij werd binnen vijf dagen gearresteerd en op 31 januari 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en een boete van SRD 500.000.

Ook andere verdachten zoals ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de juridisch directeur van de bank Faranaz Hausil, de zakenpartner van Van Trikt, accountant Ashween Angnoe en de voormalige directeur van de Surinaamse Postspaarbank Ginmardo Kromosoeto werden toen veroordeeld. Van Trikt wijst erop dat de toen geldende Bankwet alleen hem – en dus niet Kirpalani – de bevoegdheid gaf om een intern onderzoek in te stellen. De enige persoon die de bank bindt en dergelijke opdrachten geeft, is de governer. Ook toen gaf Kirpalani in zijn functie als president-commissaris Naarendorp opdracht om juridisch onderzoek in te stellen bij de bank, waarna deze rechtszaak in 2019 begon.

OM niet monetair deskundig

“Het is door toedoen van Kirpalani en Naarendorp dat ik in deze ellendige situatie ben beland, omdat ik in mijn bevoegdheid gelden heb verstrekt aan de Staat, gedekt door royalty’s. Er is nooit geld gestolen, nooit gefraudeerd, zoals wordt beweerd. Er zijn goedgekeurde regels gekomen bij de bank, de US-FED (Centrale Bank van Amerika, red.) is erbij betrokken, alles is doorgestuurd naar de juridische afdeling van de bank. Nu word ik in mijn eigen vet gebraden. Ik ben alles kwijt.

Desondanks heb ik tot nu toe met alles meegewerkt aan het onderzoek. Ik ben voorwaardelijk vrij, voldoe steeds aan de voorwaarden, zoals op elke zitting aanwezig zijn, en vecht voor mijn totale vrijheid. Nu is er weer een brief van Kirpalani waarin staat dat hij wordt belaagd en belasterd. Ik heb hem nooit besproken, maar in de media slechts aangegeven wat hier in de rechtszaal tijdens een openbare zitting wordt gezegd.” Van Trikt herhaalde wat eerder al was gezegd, namelijk dat hij terechtstaat voor handelingen die zijn vastgelegd in een beleidsplan dat is goedgekeurd door Kirpalani als president-commissaris bij de bank.

Over de brief van het OM waarin het Hof wordt gevraagd zijn voorwaardelijke vrijlating te heroverwegen en hem een spreekverbod op te leggen, zegt de accountant nooit in het openbaar het Hof van Justitie en rechters te hebben besproken of iets te hebben gezegd dat niet tijdens het proces is gezegd. “Ik zeg wel dat het OM niet deskundig is op monetaire gebieden.” Als internationaal geregistreerd accountant vraagt hij het Hof om terug te mogen keren in de maatschappij. Hij en zijn advocaten vragen het Hof niet alleen voorbij te gaan aan de eisen van het OM en Kirpalani, maar ook om hem in staat te stellen zijn beroep verder uit te oefenen. Hij zou hiervoor opnieuw de gelegenheid moeten krijgen, zoals vereist door het beroep, om voortdurende internationale bijscholing te volgen als vereiste kwalificatie in het accountantsberoep. “Ik wil gewoon doorgaan met mijn leven.”

Bevestiging vonnis gevraagd

Op de zitting maandag heeft de vervolging, vertegenwoordigd door waarnemend advocaat-generaal Shanta Mahadew, vastgehouden aan wat zij beschouwt als bewezen strafbare handelingen van Van Trikt. Zo zouden de projecten die contractueel zijn afgesloten met het Belgische bedrijf Clairfield, buiten de taken en bevoegdheden van de bank vallen. Van Trikt en Angnoe zouden bewust gebruik hebben gemaakt van hun zakelijke relatie om de bank te benadelen ten gunste van de staat en daarmee de anticorruptiewet hebben overtreden. Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling, quasi-fiscaal monetair beleid en zou het bij de projecten met Clairfield gaan om 2,5 miljoen euro, waarvan 625.000 euro als betaling aan het accountantskantoor ‘Orion’ van Van Trikt en Angnoe.

Uit dit laatste bedrag zouden persoonlijke en zakelijke belangen zijn bekostigd, zoals de aanschaf van een auto, een Range Rover, en afbetalingen van schulden voor onroerend goed. Overigens wijst Mahadew erop dat een Belgische rechtbank Clairfield heeft veroordeeld tot het terugbetalen van de 2,5 miljoen euro aan de Centrale Bank. Deze zaak loopt nu in hoger beroep in België.

De vervolging vindt dat het vonnis in eerste aanleg tegen Van Trikt terecht beslag heeft gelegd op het kantoorgebouw van Orion omdat een schuld van het pand is afgelost met geld van de bank; ook zou Van Trikt nooit panden hebben mogen opkopen bij de Staat die niets te maken hebben met het werk van de CBvS. Mahadew eiste bevestiging van het vonnis van 31 maart 2022 in eerste aanleg en gevangenneming van Van Trikt.

De rechtszaak wordt op 18 maart voortgezet. Dan komen de advocaten aan het woord. Als slotstuk krijgt Van Trikt het laatste woord, waarna het Hof de datum voor het vonnis zal bepalen.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie