• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Diverse belangrijke strafzaken voorgezet en uitgesteld bij het Hof van Justitie

| dagblad suriname | Door: Redactie

Strafzaak vermiste toerist tegen R.M. en K.R. uitgesteld

Op 25 januari heeft de Kantonrechter de strafzaak tegen R.M. en K.R., verdacht in verband met een vermiste toerist, uitgesteld. Tijdens de zitting, waarin de advocaten pleidooien hielden, verzocht advocaat Belfor om uitstel totdat stukken van medeverdachte B. uit Nederland ontvangen zijn. De Officier van Justitie erkende de aanvraag van de documenten zonder te kunnen specificeren wanneer deze beschikbaar zullen zijn. 

De zitting is nu gepland voor 28 maart, waar de zaak verder zal gaan met maatstaven voor requisitoir en pleidooi.

Vrijheidsberovingszaak R. Cairo voortgezet

In een andere sessie op dezelfde dag werd de vrijheidsberovingszaak tegen

verdachte M.I., beschuldigd van poging tot het beroven van Rodney Cairo van zijn vrijheid, voortgezet. De verdachte was afwezig tijdens deze zitting. De Kantonrechter stond het verzoek tot getuigenverhoor toe, met een vervolgdatum op 28 maart voor de daadwerkelijke getuigenissen.

Reçu fraudezaak tegen D. Kom en anderen voortgezet

Dezelfde dag vond ook de voortgang plaats van de fraudezaak tegen D. Kom en consorten. Met advocaten pleitend voor vrijspraak, niet-ontvankelijkheid van de vervolgingsambtenaar, en opheffing van beslag op inbeslaggenomen goederen, bleven de verzoeken tot invrijheidstelling van enkele verdachten geweigerd door de Kantonrechter. De beslissing wordt verwacht op 22 februari, na het laatste woord

van de verdachten.

Hoger Beroep strafzaak A. Angnoe voortgezet

Op 15 januari 2024 werd het Hoger Beroep tegen A. Angnoe behandeld. Advocaten pleitten voor vrijspraak en vernietiging van verbeurdverklaringen betreffende eigendommen, terwijl de procureur-generaal verzocht om bevestiging van het vonnis met aanvullende gronden. De voortzetting van deze zaak staat gepland voor 28 februari, waarbij ruimte voor dupliek en het laatste woord van de verdachte geboden wordt, zo meldt het Hof van Justitie.

Deze reeks strafzaken benadrukt de complexe en veelzijdige aard van de rechtszaken die door het Hof van Justitie worden behandeld. Met zowel uitgestelde als voortgezette zittingen blijft de weg naar gerechtigheid een gedetailleerd proces dat zorgvuldige afwegingen eist. Het publiek wacht met ingehouden adem op de finale uitspraken en ontwikkelingen in deze opvallende rechtszaken.

| dagblad suriname | Door: Redactie