• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De hypnose van zekerheid en vertrouwen

| starnieuws | Door: Redactie

De echte toekomstige groei van Suriname ligt niet in vaten winbare olie, maar in het analyserend vermogen van het vat tussen de oren voor...awareness. Aan zekerheden in Suriname géén gebrek! Enkele zekerheden die we vaak horen: dat er voldoende vruchtbare grond is voor een exportwaardige landbouwindustrie, zekerheid dat er voldoende domeingrond is voor elke Surinamer die er een huisje zou
willen bouwen, zekerheid dat er voldoende bodemschatten zijn waaronder goud, zekerheid dat er minstens 700 miljoen ontginningswaardige barrels olie zijn. Enkele van deze zekerheden worden (al decennia lang) tot een prijs verheven aan de lokale en internationale onderhandelingstafel met als uitkomst een prijs. Een prijs die het Suriname van 2023, reeds tot Suriname 4.0 of 5.0 zou moeten hebben verheven, na honderden onderhandelingen en toegiften, in 48 jaar na de staatkundige onafhankelijkheid. Pakweg 10 politieke verkiezingen verder. Op een oppervlakte die volgens de boeken 4 keer groter is dan Nederland. Met minder dan 700.000 inwoners. Thans bijkans 55.000 ambtenaren. Aanpalend de aanwezigheid van lokale maatschappelijke en belangenorganisaties. En niet te vergeten de jarenlange internationale samenwerkingsverbanden. Maar niets is minder waar. De echte staat van Suriname leest u -in de analyse- van alles dat er dagelijks voorbijkomt op diverse platformen en wat -niet- wordt gezegd.Nieuw curriculumWe zouden ons zo langzamerhand moeten afvragen of de vakken mentale gezondheid en analyseren niet reeds vroeg in de vormingsfase moeten worden gegeven. Dat is nodig om de 'hypnose' van vertrouwen te doorzien maar vooral te doorbreken om Suriname naar de échte zekerheden te brengen. Vroeg beginnen werpt misschien vruchten af voor de komende 48 jaar! Dus je kunt niet vroeg genoeg beginnen op scholen met deze vakken. Zeker in casussen van deze tijd.Examen-casus van deze tijdStel, bijvoorbeeld:  iemand is een nobody en een chronische wanbetaler. Die heeft plots veel "geïnvesteerd". Aan uiterlijk vertoon geen gebrek: een dure auto, een bedrijfspand op een bekende weg, praat mooie ronde woorden, koopt zichzelf in bij besturen en at the same time bij meerdere politieke partijen -tegelijk- als dekmantel, er volgen daarna grote uithangborden met internationale bedrijfsnamen langs de weg, het schept een beeld van zekerheid en vertrouwen. Maar de jarenlange meervoudige geraffineerde oplichtingstechnieken en modus operandi blijft doorgaan. De examenvraag die ik dan zou meegeven: hoé doorzie je de opstapeling en hypnose die vertrouwen moet uitstralen, in een tijd van betaalde, ingekochte content en social media? En waarbij er met het -misbruiken- van besturen wordt gevraagd om je geld in te brengen voor nieuwe "visions" met alle risico’s van dien voor de meervoudig gehanteerde technieken. Daar is analyse minstens een belangrijke skill voor. Roshnie PhoelsinghCommunicatie & ManagementNederland, Antillen & Suriname

| starnieuws | Door: Redactie