• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De dashboard van Chan

| snc.com | Door: adh Mahabier

Een dashboards kennen wij allemaal van onze auto. Een auto dashboard geeft verscheidende informatie over de staat van het voertuig zoals snelheid, toerental, temperatuur, oliepeil en brandstofpeil.. etc. Deze informatie hebben onderling ook een relatie. Bij harder rijden weten wij allemaal dat de toerental omhoog gaat en de verbruik van brandstof hoger ligt. President Chan Santokhi heeft vast ook een dashboard waarmee hij sturing geeft aan het land. Maar hoe ziet zijn dashboard eruit?

Foto: President Santokhi en leden van de commissie Boedelproblematiek. Foto: CDS

Aanleiding

Door de torenhogen schulden van de voormalige regering Bouterse/Adhin moet het land harde maatregelen treffen om de economie

weer gezond te krijgen. Op diverse domeinen zijn er grote en kleine problemen die aandacht nodig hebben. De problemen variëren van koersinstabiliteit, hoge winkelprijzen, matige gezondheidszorg, georganiseerde en ongeorganiseerde criminaliteit, verwaarloosde infrastructuur, verzwakking van het democratisch rechtssysteem, corruptie en degradatie van normen en waarden. En nog veel meer.

Interventies

In de afgelopen twee jaar zijn er diverse presidentiële commissies en werkgroepen ongericht die een specifiek probleem moet analyseren en beheersbaar maken. Merendeel onbezoldigd. Een logische keuze als het ambtenarenapparaat niet de juiste kennis en daadkracht in huis heeft. Ter info, dit is geen ongewoon fenomeen bij de Rijksoverheid in Nederland. Interessant is

om te kijken naar welke instrumenten er ingezet worden om de effecten van interventies te meten. En wat de impact is op bestaande initiatieven.  

Meten van effecten

De effectmeting van commissies en werkgroepen is niet eenvoudig maar niet onmogelijk. Idealiter moeten commissies en werkgroepen kort cyclisch rapporteren op hun voortgang. Om dit goed te kunnen doen moeten wel vooraf doelen en mijlpalen vastgesteld zijn. Vooraf moet er dus afspraken gemaakt worden over de verwachtingen. Hopelijk zijn er heldere en eenduidige afspraken gemaakt met de presidentiële commissies en werkgroepen. Helaas bestaat het vermoeden dat het monitoren van de presidentiële commissies en werkgroepen te provisorisch is ingericht.  

Alleen dan kan de effectiviteit beoordeeld worden en geïntervenieerd worden bij pijnpunten. Het monitoren van de voortgang van dergelijke complexe vraagstukken is een vak apart. Hier is een strakke regie door hedendaagse professionals nodig. De vraag is wie houdt de voortgang van de presidentiële commissies en werkgroepen bij en welke afspraken zijn er gemaakt met de werkgroepen over mijlpalen en rapportages? Een tip voor journalisten in Suriname. 

Op de dashboard van Chan moeten de resultaten van Presidentiële commissies en werkgroepen zichtbaar zijn. Om dit goed te doen zul je ervaren en professionele projectmanagers nodig hebben. Het moet de president helpen om effectievere besluiten te nemen. De samenleving heeft ook het recht om te weten welke commissies en werkgroepen wel hebben geholpen en welk juist niet. Kortom wie evalueert de presidentiële commissies en werkgroepen. 

Hopelijk komt er een strakke regie op de voortgang en het rapportage systeem op presidentiële commissies en werkgroepen. Hier zal de president professioneel kader voor moeten inhuren die niet in Suriname te vinden zijn. Wat kan Diaspora Nederland hierin betekenen?

Door: Ing. A.D.H. Mahabier | Projectmanager en Adviseur bij de RijksOverheid Nederland. | Contact: SuirnameNieuwsCentrale@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/arunmahabier/

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: adh Mahabier