• woensdag 24 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DA’91 kritisch over regeringsbeleid

| dagblad suriname | Door: Redactie

In een recent interview in Rashid Pierkhan’s programma”Kal Aaj Aur Kal”, uitte Subhas Jhauw, secretaris van het Presidium en ondervoorzitter van de Partijraad van politieke organisatie DA’91, zijn bezorgdheid over de prestaties van de huidige Surinaamse regering. Jhauw benadrukte dat de regering de beschikbare middelen niet effectief inzet voor prioriteiten als gezondheidszorg en onderwijs, waardoor essentiële sectoren ondergefinancierd blijven.

Volgens Jhauw maakt de regering keuzes die niet in het belang zijn van de samenleving, wat diepe zorgen baart binnen zijn partij DA’91. Hij riep op tot een herziening van het regeringsbeleid, met specifieke aandacht voor de gezondheidszorg, die volgens hem de

hoogste prioriteit moet genieten.

Jhauw wees op de torenhoge staatsschuld en de bestuurlijke chaos waarin het land verkeert, maar benadrukte dat van de regering verwacht wordt dat ze een ordelijke aanpak volgt om de belangen van de samenleving te behartigen. Hij gelooft dat investeringen en belastinghervormingen, met name in de goud- en informele sector, nodig zijn om essentiële diensten te financieren.

Met het oog op de toekomst stelde Jhauw, dat DA91 actief blijft buiten het parlement . De partij erkent de uitdagingen maar blijft optimistisch over het behalen van zetels in toekomstige verkiezingen, ondanks dat specifieke voorspellingen moeilijk te maken zijn.

| dagblad suriname | Door: Redactie