• maandag 18 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kan Adhin weer aangehouden worden?

Datum: 18 Jan 2021 | Bron: | Door: Redactie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren een verzoek ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) om gewezen vicepresident Ashwin Adhin in Staat van Beschuldiging te stellen. Bij velen rijst de vraag of Adhin weer aangehouden kan worden. In verband hiermee heeft SUN gesproken met advocaat Irene Lalji. De advocaat geeft te kennen dat als het om politieke ambtsdragers gaat of gewezen politieke ambtsdragers, dan zegt de wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers, dat het OM eerst een vordering moet indienen bij de DNA.

Zulks is geregeld in de grondwet in artikel 140. Uit dit artikel is de Wet In Staat van Beschuldigstelling gekomen. "Deze wet zegt dat het OM niet over kan gaan tot vervolging zonder toestemming van DNA. De DNA moet beslissen met gewone meerderheid van stemmen, dus 26 leden, anders kan er geen besluit uit volgen", legt Lalji uit. 

Volgens de raadsvrouw mag pas na toestemming van de DNA het OM overgaan tot vervolging. "Vervolging is een formele daad van het OM en daaronder wordt verstaan het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) of een dagvaarding uitbrengen. Dit zijn daden van vervolging. Dus zal pas tot enige aanhouding overgegaan kunnen worden, nadat DNA beslist heeft. Ambtsdragers worden berecht door het Hof van Justitie", aldus Lalji. Tot nu toe hebben zaken zich afgespeeld in de opsporingsfase. De vervolgingsfase komt pas nadat de DNA positief reageert op de vordering van het OM.

Datum: 18 Jan 2021 | Bron: | Door: Redactie