• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Breaking: Politie haalt ex-vp en Assembleelid Adhin op

| starnieuws | Door: Redactie

Assembleelid tevens ex-vicepresident is door de politie thuis opgehaald vandaag. Hij was opgeroepen om zich aan te melden, maar zijn advocaten hebben een brief geschreven om te vragen in welke hoedanigheid hij wordt opgeroepen. Deze kwestie heeft te maken met vernielingen die aangebracht zijn op het kabinet van de vicepresident. Assembleelid Reshma Mangre (VHP) heeft bij een interruptie betoogd dat criminelen op het kabinet van de vicepresident media-apparatuur van SRD 1.5 miljoen hebben vernietigd. 

Er zijn volgens Mangre drie personen aangehouden. Zij heeft aangegeven dat een grondig onderzoek moet komen en rigoureus moet worden opgetreden, ook al zou het gaan om

een Assembleelid. Zij doelde op ex-vicepresident Ashwin Adhin, die nu Assembleelid is. 

Vicevoorzitter Dew Sharman die de vergadering leidde, heeft nadat Mangre haar zegje had gedaan, opgemerkt dat zaken die bij het Openbaar Ministerie zijn, niet besproken moeten worden in De Nationale Assemblee. Deze kwestie moet overgelaten worden aan het vervolgingsapparaat. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk merkte op dat er een onderzoek gaande is. De justitiële autoriteiten moeten de ruimte krijgen om hun werk doen. 

Adhin is niet in de zaal aanwezig. Er schijnt een ernstige aangelegenheid gaande te zijn in de samenleving, waarvoor NDP-fractieleider Rabin Parmessar om een schorsing heeft gevraagd. Na

de schorsing zei Parmessar dat Adhin Assembleelid is en ex-vicepresident. Hij kan niet zonder meer opgehaald worden. Dit is tegen de rechtsstaat. Het kan niet anders dan dat hij als verdachte is opgehaald. Parmessar wees erop dat Assembleeleden niet op deze manier kunnen worden behandeld. De NDP-fractie trekt zich terug en zal zich beraden. 

Coalitie-fractieleider Asiskumar Gajadien wees erop dat een Assembleelid niet onschendbaar is. Als er bijvoorbeeld een verkrachting heeft plaatsgevonden of materiaal vernietigd, kan er geen bescherming worden aangeboden. Gajadien vroeg de regering om de juiste informatie om te voorkomen dat de zaak wordt opgeblazen.

Zie ook: https://surinamenieuwscentrale.com/content/ashwien-adhin-aangehouden-door-de-politie-ndp-fractie-gaat-beraad

| starnieuws | Door: Redactie