• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Centrale bank start campagne om jongeren financieel bewust te maken

| suriname herald | Door: Redactie

“Plan your money, plant your future,” is dit jaar het thema tijdens de Global Money Week 2023 (GMW), het jaarlijks evenement om jongeren financieel wijzer te maken. Dit thema richt zich op duurzaamheid en bewustmaking over de gevolgen van individueel financieel gedrag, niet alleen op iemands financiële toekomst, maar ook op het milieu en de samenleving. 

Dit thema moet jongeren aanzetten om toekomstgericht te zijn en een brede kijk te hebben op het milieu en de samenleving in hun financiële beslissingen. Financieel analfabetisme leidt ertoe dat veel jongeren worstelen met grote schulden, wat negatieve gevolgen heeft voor hun ontwikkeling en welzijn.

Internationaal zijn verscheidene ministeries alsook centrale banken betrokken, zo ook de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De Global Money Week 2023 start op 20 maart en duurt tot en met 26 maart. De GMW is een jaarlijkse wereldwijde bewustmakingscampagne met als doel jongeren, al heel vroeg financieel bewust te maken, door te werken aan hun kennisvergroting, vaardigheden, houding en gedrag die nodig zijn om gezonde financiële beslissingen te kunnen nemen. 

De GMW wordt georganiseerd door ‘Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)’ het Internationaal Netwerk voor Financiële Educatie (OECD/INFE), een internationale organisatie die streeft naar financiële educatie en financiële inclusie voor alle

kinderen en jongeren. Met financiële toegang en financiële educatie kunnen kinderen en jongeren leren om te sparen en op een verantwoordelijke manier met geld om te gaan. Tijdens deze week doen landen op alle continenten mee. 

De afgelopen twee jaren heeft de bank haar GMW activiteiten op een aangepaste manier moeten uitvoeren, dit vanwege de covid-19- pandemie. Dit jaar is het weer mogelijk dat wij fysieke activiteiten kunnen ontplooien. 

Drie scholen van het voorgezet onderwijs voor junioren (voj) worden bezocht om financiële educatie activiteiten gericht op sparen, budgetteren en digitale financiële diensten uit te voeren. Deze activiteit dient tevens als start van het project ‘Scholenbezoek voj’, dat in de komende maanden van dit jaar zal worden uitgevoerd als onderdeel van de Nationale Financiële Educatie Strategie (NFES) van de bank. 

Naast het scholenbezoek voor het voj-niveau, heeft de CBvS vanaf maandag ook andere activiteiten, waaronder een opstelwedstrijd voor de leerlingen van de voj-scholen en voor de vos-scholen een competitie, waarbij van de scholieren gevraagd wordt een bedrijfsidee uit te werken tot een ondernemingsplan. Het beste opstel en ondernemingsplan zullen hierbij in aanmerking komen voor een prijs. 

Met deze twee activiteiten wil de bank de lees- en schrijfvaardigheid van onze jongeren verder ontwikkelen en ook het ondernemerschap al op jonge leeftijd stimuleren. Ook de leerlingen van de basisscholen krijgen deze week landelijk financiële educatie, door middel van lesbrieven over geld, budgetteren, ondernemen, digitale financiële diensten en sparen.

De activiteiten van de bank in verband met de GMW zullen te volgen zijn via social media en de website van de bank. 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie