• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CBvS-personeel in actie tegen verhoging energieprijzen

| sun.sr | Door: Redactie

“De Progressieve Vakcentrale C-47, waar wij als Centrale Bank Werknemersorganisatie (CBWO) zijn aangesloten, heeft op diverse momenten de aandacht van de regering gevraagd voor de energietarieven. Per 1 september zijn deze wederom met 10 % verhoogd.

Deze verhoging is voor de totale samenleving onacceptabel en niet gerechtvaardigd. Als CBWO staan wij volledig achter de eis van C-47 om de verhoging van de tarieven terug te draaien”, maakt de CBWO kenbaar aan haar leden.

“Gelet op het feit dat er niet is gereageerd op het schrijven waarin er een ultimatum was gesteld en dit ultimatum verlopen is, roepen wij onze leden c.q. werknemers

op, het werk op dinsdag 4 oktober 2022 om 11.00 uur te verlaten. Dit conform de instructie van C-47 aan haar lidbonden.

Voor ons als werknemers wordt het steeds moeilijkere om te overleven. Wij kunnen niet langer lijdzaam toekijken hoe wij verder verarmd worden, terwijl de kwestie van de energietarieven rechtvaardiger opgelost kan worden. Intussen heeft C.B.W.O. een brief gestuurd naar de leiding van de Centrale Bank van Suriname om hen van deze vakbondsactie op de hoogte te stellen. Laten wij eensgezind afdwingen dat de tarieven worden teruggedraaid.”

De C-47 is fel gekant tegen de verhoging van de energietarieven. Ze roept al haar leden op om middels een actie een signaal te geven aan de regering. Zo gaat de De Surinaamsche Bank Werknemersorganisatie (DSBWO) ook het zelfde model hanteren als de CBWO en om 11.00 uur het werk neerleggen. Bij de Hakrinbank is dat ook het geval.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie