• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CBVS | DOUANEKOERSEN WORDEN OM DE TWEE WEKEN BEREKEND

| united news | Door: Redactie

De zogenaamde douanekoersen zijn geen andere koersnoteringen van de Bank, maar koersnoteringen die van toepassing zijn op de werkdag die vanwege de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 in acht dienen te worden genomen.

Deze koersnoteringen zijn steeds twee weken geldig, legt de Centrale bank van Suriname (CBvS) donderdag uit in een verklaring. De laatste douanekoersen zijn met ingang van 5 december van toepassing voor de komende twee weken. De volgende douanekoersen gaan in per 19 december en zullen de laatst genoteerde girale verkoopkoersen van de CBvS van 18 december aangeven.

Het is de Centrale Bank van Suriname gebleken dat er in de

samenleving enige onduidelijkheid bestaat over de verkoopkoersen die van toepassing zijn op de herleiding van de invoerwaarde van goederen uitgedrukt in buitenlandse munt tot Surinaamse dollar, de zogenaamde douanekoersen.

Aangegeven wordt dat krachtens artikel 17 lid 1 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 de herleiding van de waarde van bedragen die zijn uitgedrukt in buitenlands munt tot de SRD geschiedt aan de hand van de door de Bank vastgestelde verkoopkoers, zoals die van kracht is op de tweede werkdag in de periode van twee weken waarin de dag van de aangifte valt.

De zogenaamde douanekoersen worden op basis van deze wettelijke

grondslag om de twee weken genoteerd. De douanekoersen zijn, aldus de Bank, vanouds de girale verkoopkoersen die worden genoteerd op de werkdag, zoals die in artikel 17 lid 1 van de voornoemde wet is aangegeven.

Sinds de introductie van een zwevend wisselkoerssysteem op 7 juni 2021 zijn de bankkoersen, namelijk die van de US-dollar en de euro, gewogen gemiddelde wisselkoersen die op basis van de dagelijks gerapporteerde contante en girale transactievolumes en koersen van de banken en de wisselkantoren worden afgeleid.

Om de twee weken, en wel op de tweede werkdag in de betreffende periode, worden de douanekoersen afgeleid van de genoteerde girale verkoopkoersen van de Bank en gedeeld met de autoriteiten en de overheidsdiensten die belast zijn met de inning van invoerrechten en andere invoerheffingen.

UNITEDNEWS

    

 

 

| united news | Door: Redactie