• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BTW OP BRANDSTOF BLIJFT COMPLEX | GELD NODIG OM AMBTENAREN TE BETALEN

| united news | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft aangegeven dat het opschorten van de uitvoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) op brandstof een complexe kwestie is, die moeilijk te realiseren is.

In zijn verklaring benadrukte de president dat er een delicate balans moet worden gevonden en dat concessies moeten worden gedaan, maar niet ten koste van de salarissen van ambtenaren.

Hoewel alle voorstellen, behalve die met betrekking tot de btw op brandstof, zijn geaccepteerd door de vakbeweging, blijft deze specifieke kwestie een struikelblok.

President Santokhi onderstreepte het belang van voortdurende dialoog en benadrukte dat het verlaten van de dialoog zonder duidelijke richting en oplossingsmogelijkheden niet constructief

is. De regering staat open voor overleg en heeft een clusterteam van ministers gemandateerd om door te gaan met de gesprekken.

Santokhi benadrukte dat het resultaat van het overleg economisch gedragen moet kunnen worden, zonder verdere inflatie of koersschommelingen te veroorzaken. Hij wees op de inspanningen van de afgelopen drie jaar om de economie te herstellen en te stabiliseren. De president riep op om deze inspanningen te behouden en te kijken naar mogelijkheden om de samenleving te ondersteunen, waaronder een gefaseerde salarisverhoging.

In zijn beroep op de vakbonden en vakbondsleiders dringt Santokhi aan op het behoud van het pad van dialoog. Hij roept op tot een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen, met de hoop dat in november overeenstemming kan worden bereikt. De president erkent de uitdagingen en noemt het bereiken van duurzame overeenstemming tegen 2024 als een ambitieus doel.

De situatie benadrukt de complexiteit van economische besluitvorming en de noodzaak van een evenwichtige aanpak om zowel de economie te stimuleren als de belangen van de burgers te beschermen. Het is duidelijk dat de weg naar economisch herstel en sociale vooruitgang afhankelijk is van voortdurende samenwerking en dialoog tussen de regering, vakbonden en andere belanghebbenden.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie