• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bousaid: “Suriname heeft slecht onderhandeld over marktconform monetair en wisselkoersbeleid”

| suriname herald | Door: Redactie

Suriname heeft volgens monetair econoom Jim Bousaid slecht onderhandeld met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarbij er is gekozen voor een marktconform monetair en wisselkoersbeleid. “Men heeft te veel gevaren op de theoretische concepties die op zich juist zijn vanuit het IMF, maar een theoretische conceptie moet ook werken in het land waar je het inwerkt.” Dit zei Bousaid op de discussieavond van de NPS met als thema: “Overleven in de huidige crisissituatie”.

De econoom gaf aan dat hij destijds ook zwaar heeft gevochten tegen het IMF en tegen dat marktconforme monetair beleid. Hij vindt dat er daar beter moest worden

onderhandeld. Er komt nu een reset, wat volgens Bousaid helemaal terecht is. “Er wordt verwezen naar de sociale druk op de bevolking. Die reset zou moeten inhouden dat een deel van de IMF-middelen bestemd wordt voor de begrotings- en betalingsbalans ondersteuning, zodat we kunnen interveniëren”, haalde Bousaid aan.

De econoom wees erop dat de beleidsreceptuur in het huidige programma niet meer effectief is om de problemen op te lossen. Volgens Bousaid is het karakter van de inflatie veranderd. “We gaan richting stagflatie en daar moet je ander beleid op voeren”, zei hij.

Bij de oplossing van de actieve vraagstukken in het land

is er een breed draagvlak nodig. Bousaid zei dat de sombere toestand ons niet depressief moet maken, maar juist inspireren om de zoektocht naar herstel en duurzame ontwikkeling met extra inzet uit te voeren.

Bousaid gaf aan dat hij de term good governance miste in de inleiding van oud-president Ronald Venetiaan, omdat regeringen waaraan Venetiaan leiding heeft gegeven een kenmerk zijn geworden door good governance. Volgens hem is de discussie over bad governance ontstaan toen de regering van 1996-2000 een potje ervan had gemaakt.

Oud-president Venetiaan. Foto: Suriname Herald

“Er is gesproken over de rol van het IMF in 2000, maar de vergelijking met nu is niet zo eenvoudig omdat de uitgangssituaties wezenlijk verschillend waren. In 2000 was er een discussie over herstel. Toen was ik geen voorstander van het IMF vanwege de zware conditionaliteit”, sprak Bousaid.

De situatie is volgens hem nu anders. Suriname heeft geen optie. De enige uitweg nu is volgens de econoom het IMF. Hij benadrukt echter “dat wij wel scherp moeten onderhandelen over ons eigen herstelprogramma.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie