• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BOLDEWIJN: ‘BRUG OVER CORANTIJN IS NIET NODIG’

| | Door: Redactie

Jurisdictie brug Corantijnrivier, samenwerking Guyana en Suriname nog steeds niet opgelost

De jurisdictie over de brug over de Corantijnrivier in de voorgestelde samenwerking tussen Guyana en Suriname, is nog steeds niet opgelost. Volgens bestuurskundige August Boldewijn, moet de jurisdictie over de brug onder Suriname vallen, maar er zou nu sprake zijn van gedeeld eigendom en beheer. Hij benadrukte dat de linkeroever van de Corantijn de grens vormt tussen de twee landen en dat de exploratie door geoloog Barrington Brown in 1871, deze claim ondersteunt. Boldewijn schrijft het verzet tegen de juiste grensverhouding toe aan foute handelingen van West-Europese staten en het

Britse Rijk. Angelique del Castilho, voorzitter van DA’91, en ABOP-assembleelid Edward Belfort, hebben eerder hun bezorgdheid geuit, als de jurisdictiekwestie niet goed geregeld wordt, vooral in het geval van mogelijke spanningen tussen de twee landen. Het ministerie van Openbare Werken is klaar om vooruitgang te boeken inzake het bruggenproject en heeft het ingenieursbureau WSP Caribbean opdracht gegeven voorbereidende studies, uit te voeren.

De regering van Suriname is de opdrachtgever voor deze studie. Boldewijn is van mening dat intussen de openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de uitvoering van de bouw, echter is onduidelijk hoe de financiering gaat plaatsvinden. Volgens Boldewijn is nog

de vraag, hoe de verdeling van de uitgaven tussen Suriname en Guyana zal geschieden. “Zowel Suriname als Guyana heeft er baat bij, maar de hele Corantijnrivier behoort aan Suriname toe’’, aldus Boldewijn. Volgens hem wordt een brug gebouwd over onze eigen rivier.

Hij vraagt zich af, welke inbreng de andere partij heeft bij de financiering van de brug. Boldewijn wijst erop dat de Corantijnrivier sedert de periode van het Engelse beheer van de toenmalige kolonie Brits-Guiana, algeheel bezit is van Suriname.

Tevens stelt Boldewijn, dat het de samenleving onbekend is, wat de onkosten van de brug zullen zijn. Ook als er een diepzeehaven erbij komt en wie verantwoordelijk zal zijn voor de haven. “Dat zijn allemaal zaken waarover de Surinaamse bevolking geen informatie heeft gekregen”, aldus Boldewijn. Hij haalt ook het beginstadium van de bouw van de brug aan met betrekking tot het conflict tussen Guyana en Venezuela, waarbij het laatstgenoemde land drie vierde deel van het Guyanees grondgebied heeft opgeëist.

Volgens hem zou de situatie kunnen worden beschouwd als een ondersteuning aan Guyana. Bijgevolg de Venezolanen te zijner tijd de brug zouden kunnen opblazen. Boldewijn is van mening, dat de brug gezien zou kunnen worden als een vijandige aanval op de belangen van Venezuela.

Bovendien is er ook nog het grondgebied Tigri dat de Guyanezen bezet houden door toedoen van de voormalige kolonisator Engeland, dat tot op heden nog invloed heeft op de bezetting van Tigri.

“Die brug over de Corantijn is op dit moment niet nodig”, aldus Boldewijn. Ook refereerde hij naar de kwestie Tigri, die volgens hem heel belangrijk is, maar dat de Surinaamse regering niet over deze zaak praat. ‘’Een heet hangijzer voor ons als Surinamers, maar het belang van ons wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van Guyana.’’

Volgens de Guyana Times zullen binnenkort de Guyanese president Irfaan Ali en president Chandrikapersad Santokhi een besluit nemen over de financiering van de brug over de Corantijnrivier, die de twee buurlanden met elkaar moet verbinden.

Aanvankelijk was het plan om de brug te bouwen via een publiek-private samenwerking (PPP) en met een voorfinanciering.

Echter, twee bedrijven die voorstellen indienden voor de bouw van de brug, hebben niet kunnen voldoen aan de voorfinancieringseis. Vandaar dat de beide staatshoofden hebben besloten met technici samen te komen en een definitief voorstel te doen voor de financiering.

Er zijn al informele gesprekken gaande met financiële instellingen zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) die interesse zouden hebben getoond in het voorfinancieren van het project.

De brug over de Corantijnrivier is een belangrijke overeenkomst tussen Guyana en Suriname en zal een cruciale rol spelen bij het bevorderen van de samenwerking en ontwikkelingskansen voor beide landen creëren.

Het bouwcontract voor de brug is reeds getekend en er zijn zes internationale bedrijven die een offerte hebben ingediend voor de bouw. Boldewijn kijkt ook terug naar het regeerakkoord tussen de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Nationale Partij Suriname (NPS) en ABOP, waarbij er nooit gesproken is over een brug over de Corantijn.

Toen ging het volgens hem over het Herstelplan, Opbouwplan en een Ontwikkelingsplan. Het plan moest in uitvoering gebracht worden in het tijdsbestek van deze regering. Echter maakt Boldewijn duidelijk, dat de regering niet kan zeggen dat in het Herstelplan de bouw van de brug was geprojecteerd.

Volgens Boldewijn is niet gesproken over een brug over de Corantijnrivier. ‘’Dit zijn allemaal omissies, informatie hierover moet aan het Surinaamse volk worden gegeven’’, aldus Boldewijn.

De hoge brug zal geschikt zijn voor scheepsverkeer en indrukwekkende afmetingen hebben voor wat betreft draagvermogen en doorvaarthoogte.

De brug wordt gebouwd met duurzaam beton en krijgt twee brede rijstroken voor auto’s. Het zorgvuldige ontwerp en de gebruikte materialen moeten zorgen voor een efficiënte en veilige doorstroming van het verkeer tussen Suriname en Guyana.

Al met al houdt de bouw van deze brug volgens de regering een grote belofte in voor de regio. De brug zal niet alleen de fysieke infrastructuur transformeren, maar ook een positieve invloed hebben op de economische vooruitzichten van Suriname, Guyana en de andere buurlanden.

Als symbool van samenwerking en vooruitgang zal de brug volgens het Kabinet Santokhi, een nieuw tijdperk van connectiviteit en ontwikkeling inluiden in de regio.

| | Door: Redactie