• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bestuur Diaspora Instituut Nederland treedt af

| suriname herald | Door: Redactie

Het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) legt zijn functie neer. DIN-voorzitter Kathleen Ferrier laat in een brief weten dat na overleg met de regering van Suriname en een interne evaluatie besloten is, dat er een herbezinning op de benadering van het diasporabeleid nodig is en dat het huidige bestuur daarom aftreedt.

Om voor deze herbezinning ruimte te maken heeft het huidige bestuur van het DIN besloten haar functies neer te leggen, staat in de brief. Omdat het instituut als vehikel voor de nodige inzet van de diaspora blijft bestaan, zal het bestuurslid John Brewster voorlopig het bestuur vormen en

de mogelijkheden voor een doorstart bezien.

“Uiteraard zijn de inzichten en ervaringen die wij het afgelopen jaar – in gezamenlijkheid met u – hebben opgedaan belangrijke bouwstenen bij de herbezinning en het vervolg. Dit besluit betekent geenszins de beëindiging van de verschillende veelbelovende projecten die wij, in gezamenlijkheid met u, van de grond hebben gekregen. De persoonlijke betrokkenheid van de huidige bestuursleden bij die verschillende lopende projecten blijft onverminderd bestaan”, aldus DIN-voorzitter Ferrier.

In het bestuur hadden zitting: Kathleen Ferrier, voorzitter, John Brewster, ondervoorzitter tevens penningmeester, Harriëtte Mingoen, secretaris, Prenobe Oemrawsingh, Jason Watkin en  Roy Ashruf, bestuurssecretaris. 

De Raad van Advies

wordt gevormd door: Hugo Fernandes Mendes, Dowlatram Ramlal en Radjinderpersad Bhoendie.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie