• zaterdag 30 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bedrijfsleven en bankwezen zullen vanaf nu uitvoering IMF-programma monitoren - ABC Online Nieuws

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


ABC Online Nieuws - 1 juni 2023 Bedrijfsleven en bankwezen zullen vanaf nu uitvoering IMF-programma monitoren Vandaag is een memorandum of understanding (MoU) getekend met de Suriname Economic Oversight Board (SEOB). Dit is een initiatief van het Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging en zal als onafhankelijke monitorings- en adviesorgaan dienen in het IMF-stabilisatie en herstelprogramma.

De MoU is medeondertekend door de Minister van Financiën en Planning, de Governor van de Centrale Bank van Suriname en vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiersvereniging en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

De SEOB zal worden bemand door maximaal 10 vertegenwoordigers uit zowel de private als publieke sector, die op vrijwilligersbasis deelnemen. De regering van Suriname heeft een Extended Fund Facility Agreement (EFF) afgesloten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), om de economie te stabiliseren, de schuldpositie te herstructureren en om het groeipotentieel van Suriname te verwezenlijken.

Het streven is om per juli 2023 volledig operationeel te zijn. Ragoebarsing is erg ingenomen met dit initatief. Hij vindt dat er hieruit duidelijk gebleken is dat er liefde voor Suriname is en dat actoren samen de doelen willen realiseren. Eblein Frangie heeft namens het bedrijfsleven het woord gevoerd. Hij zegt dat de maatregelen van het IMF programma en de gevolgen daarvan, een grote impact hebben op de samenleving. Hij benadrukt dat dit een initiatief is van het bedrijfsleven en het dus geen overheidscommissie is. Alle kosten voor monitoring en het secretariaat worden betaald door het bedrijfsleven. Het is belangrijk om nu naar een groeifase te gaan. Daarom hoopt het maatschappelijk middenveld hiermee een bijdrage te leveren zodat welvaart en welzijn kunnen toenemen, aldus Frangie.

 

30 Sep 2023 | ABCSuriname | Door: Redactie