• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zijn normen en waarden vervallen?

| ABCSuriname | Door: Redactie

INGEZONDEN

Een effectief instrument om sociale omgangsvormen, ook wel normen enwaarden genoemd, in een samenleving bij te stellen is het stimuleren van gemeenschapsdiscussies.

eskundigheid is daarbij essentieel om de onwenselijke en schadelijke praktijken te identificeren, en de normen en waarden die deze in stand houden te bespreken. Daarna kan er een begin worden gemaakt om welzijn en voorspoed in de samenleving terug te brengen.Normen en waarden zijn de belangrijkste factoren die onze dagelijkse beslissingen en gedrag helpen bepalen of tenminste sterk beïnvloeden.

Omgangsvormen zijn de meest fundamentele gedragsregels binnen elke samenleving en kunnen onder druk van negatieve krachten, verschijnselen ofinvloeden de

samenleving letterlijk ten gronde richten. De Surinaamse samenleving gaat al en tijdje gebukt onder wat bekend staat als ernstig moreel verval zoals studenten die na school of tijdens schooluren zich ophouden voor winkels en op straathoeken (het zgn. “chillen”). Jonge mensen die op school of op straat verwikkeld raken in gevechten en ook wapens daarbij gebruiken.

Studenten die leerkrachten verbaal of fysiek aanvallen of “gang-gedrag” vertonen. Normen en waarden vormen het morele fundament van elke samenleving. De fundamentele principes vervallen niet plotseling of van de ene op de andere dag. Er gaat een proces aan vooraf en het duurt vaak jaren

of zelf decennia, voordat de desastreuze effecten van normverval in een samenleving opgemerkt of zichtbaar worden. De essentiële vraag die daarbij gesteld kan worden is: “Is het verval van normen en waarden nog te corrigeren en indien wel, hoe zou dat dan kunnen geschieden?”

Bisschop Karel Choennie zal op vrijdag 1 december 2023, om 19:00 uur in het hoofdkwartier Grun Dyari van de Nationale Partij Suriname (NPS) aan de Johan A. Pengelstraat 77, een inleiding verzorgen over dit onderwerp. Er zullen ook twee panelleden zijn te weten pandita Soeshila Baldew en dominee Michael Persaud. Het panel zal ingaan op de diverse vraagstukken die het gevolg zijn van algemeen normverval in de Surinaamse samenleving anno 2023. De samenleving wordt daarom uitgenodigd om de laatste discussieavond van de NPS van het jaar 2023 bij te wonen.

NPS Media Team

| ABCSuriname | Door: Redactie