• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

WIE ZICH NIET AAN DE REGELS WENST TE HOUDEN, MAG VERTREKKEN’

| dagblad de west | Door: Redactie

“Wie zich niet aan de regels wil houden, mag vertrekken. Wij hebben de regering ons woord gegeven en zullen ervoor zorgen dat wij ons daaraan houden”, zegt de eigenaar van een restaurant tegenover de krant. Dit naar aanleiding van de nieuwe covid-maatregelen die vandaag ingaan.

De regering heeft na goed overleg met de horecasector besloten, de lockdown tijd te verruimen van 21.00uur naar 23.00uur. Echter is dit gebeurd onder voorbehoud, dat de sector zich aan de uitgewerkte protocollen houdt. Indien dit niet het geval is, zullen er strenge maatregelen worden genomen tegen degene die zich niet daaraan houden. Een van de nieuwe maatregelen is dat er geen luide muziek is toegestaan en ook het dansen moet achterwege blijven. “Als de regering zegt dat het niet mag, dan mag het niet.

Het ligt aan ons om op creatieve wijze, de sfeer toch nog te verhogen. Als sector moeten wij ervoor zorgen dat wij op geen enkele manier weer terecht komen in een situatie van een jaar geleden, waarbij er een totale lockdown werd ingelast. Als dit weer gebeurd is het gedaan met ons, dus moeten wij ervoor zorgen dat er geen vijfde golf komt zoals voorspeld”, aldus een restauranthouder. In een persbericht roept de horecasector en de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) de totale samenleving op, zich te houden aan de voorgeschreven protocollen. Dit ter voorkoming van een vijfde golf. De organisaties benadrukken hierbij ook het belang van de eigen en maatschappelijke veiligheid.

| dagblad de west | Door: Redactie