• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

WETGEVINGSLIJST CFATF AANGEBODEN AAN PRESIDENT SANTOKHI

| united news | Door: Redactie

Foto: President Santokhi.

Afgelopen donderdag ontving president Santokhi een update van de Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) en de Project Implementation Unit (PIU) ter gelegenheid van de wederzijdse evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, procureur-generaal Garcia Ramcharan-Paragsingh en directeur van de Financial Intelligence Unit Suriname, Manisha Jhapsi waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst ontving de president een matrix met de benodigde maatregelen voor een succesvolle evaluatie bij de eerstvolgende CFATF-beoordeling. Deze matrix biedt inzicht in de actuele

status van diverse wetgevingen, verantwoordelijkheden voor uitvoering, en benodigde actiepunten voor strikte aansturing en monitoring van alle activiteiten.

Momenteel werken de Steering Council en partners aan wetgevingsproducten die door het parlement moeten worden goedgekeurd om een belangrijk deel van de hiaten op te lossen die zijn geïdentificeerd in het Mutual Evaluation Report (MER) van januari 2023.

Deze wetgevingsinitiatieven moeten vóór december van dit jaar geïmplementeerd zijn en bevinden zich momenteel in verschillende stadia van goedkeuring bij de Nationale Assemblee en de Staatsraad.

President Santokhi benadrukte de cruciale noodzaak dat deze wetgeving tijdig wordt behandeld en goedgekeurd door de Nationale Assemblee voor december. Hij

kijkt uit naar de voortgang van deze wetten en dringt aan op tijdige aanpassingen. Daarnaast leerde hij waardevolle lessen uit het vorige NRA-rapport dat ernstige onjuistheden bevatte en schade toebracht aan de internationale reputatie van Suriname.

Het staatshoofd onderstreept het belang van een heldere procedure voor de totstandkoming van het nieuwe National Risk Assessment (NRA)-rapport om onjuistheden te voorkomen. Hij wijst ook op eerdere ervaringen waarbij conclusies en bevindingen werden gepresenteerd aan diensten zonder de juiste informatie, wat duidt op ontoereikende communicatie tussen rapporteurs en betrokken diensten.

“Het is essentieel”, benadrukt de president, “dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie nauwkeurig worden gekozen. Als deze autoriteiten niet over de benodigde informatie beschikken, kan de verstrekte informatie onjuist of ontoereikend zijn, wat een vertekend beeld kan geven.”

Er zal een vervolgmeeting plaatsvinden om de recent gepresenteerde informatie te monitoren.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: SURINAME MOET HARD WERKEN OM ‘ONVOLDOENDE’ BIJ CFATF WEG TE WERKEN

 

| united news | Door: Redactie