• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen in DNA

| snc.com | Door: Redactie

In De Nationale Assemblée (DNA) wordt momenteel behandeld de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake de beperking op het slachten van runderen van het vrouwelijk geslacht (Wet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen). De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs (CvR), Radjendre Debie, liet in het parlement weten dat het doel van deze wet is groei van de runderveestapel middels beperking van het productief deel van de veestapel, met name van het vrouwelijke geslacht. Ook wil men werken aan de verhoging van de melkproductie. 

Volgens Debie is de aanleiding om deze wet in te voeren de verouderde Slachtverbodwet, geen drachtigheidscontrole voor de aanvoer, hogere consumptie

van rundvlees vanwege bevolkingsgroei, toerisme en toename van buitenlandse arbeiders, hoge incidentie slachting drachtige runderen in slachtinrichtingen, vermindering runderpopulatie met als gevolg prijsstijging karkasgewicht, bescherming productief deel veestapel en tijdige voorziening van de bevolking met vlees afkomstig van rund. 

Volgens de nieuwe wet zal het verboden zijn om runderen van het vrouwelijke geslacht die nog geen vier volledig uitgebotte volwassen snijtanden hebben en drachtige runderen te slachten. De keuze voor de bescherming van deze vrouwelijke runderen, komt doordat zij ten tijde van het hebben van de vier volledig uitgebotte snijtanden, minimaal één keer een kalf heeft geworpen en de leeftijd van vier jaren hebben bereikt. “Het slachtverbod van drachtige runderen is nodig ter bescherming van het ongeboren kalf. De slachtbeperking van deze categorie vrouwelijke runderen zal zorgen voor verdere groei van de runderveestapel”, merkte Debie op.

Volgens Debie blijken uit de Agrarische Statistieken 2016-2021 van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), dat er in 2021 ruim 35.602 stuks rundvee te zijn. In 2021 zijn er zeker 8.872 runderen geslacht. Het totaal gewicht van de geslachte runderen bedroeg 1.823 ton. In 2021 zijn er 3.558 vrouwelijke runderen geslacht. Hiervan waren 1.120 drachtig. 

De vergadering is verdaagd naar dinsdag, dan komt de regering aan het woord.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie