• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

US$ 30 miljoen gemoeid met herstel waterschappen Nickerie

| suriname herald | Door: Redactie

De waterschappen in het district Nickerie hebben een belangrijke stap gezet in de rehabilitatie van de landbouwinfrastructuur in hun gebieden. Op 12 mei hebben 12 waterschappen de contracten voor de rehabilitatie ondertekend met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Deze ondertekening houdt onder meer in dat de waterschappen zich dienen te houden aan de onderhoudsplicht van dammen, lozingen, sluizen en irrigatieleidingen.

Dit is een van de belangrijkste vereisten van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de financierder van dit project. Suriname is met de IDB namelijk een leningsovereenkomst van 30 miljoen US-dollar aangegaan voor dit

project. De rehabilitatie van 6 van de 12 waterschappen is onderdeel van het duurzaam landbouwproductiviteitsproject dat tot 2025 zal lopen.

Dit project moet resulteren in verbetering van het waterbeheer en de productie van landbouwgegevens die uiteindelijk moeten resulteren in een betere besluitvorming. LVV en ROS hebben de afgelopen maanden hard aan de weg getimmerd om tot dit moment te geraken, omdat het merendeel van de waterschapsbesturen reeds demissionair waren en er dus verkiezingen moesten worden georganiseerd.

Het in de bedoeling dat binnen vier maanden de werkzaamheden in de waterschappen Waldeck, Sidoredjo, Margarethenburg en Clarapolder van start gaan en dat deze binnen zes

maanden worden opgeleverd. Het project voorziet ook in subsidies aan de waterschappen voor onderhoud van de infrastructuur die binnen vier jaren gefaseerd zal worden afgebouwd en overgedragen aan de waterschapsbesturen.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie