• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Training verkeerseducatie voor leerkrachten GLO-scholen

| cds | Door: Redactie

Het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) heeft in samenwerking met de Rotary Club Paramaribo en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) een trainingssessie verkeerseducatie georganiseerd . Dit vond plaats op vrijdag 19 april 2024 in het Lallarookhgebouw.

“De jongelingen onder ons zijn de toekomst, derhalve moeten ze gekoesterd en wegwijs gemaakt worden,” gaf de directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut, Joanne Adraai aan. Verder gaf ze het belang van vroege verkeerseducatie aan, waarbij kinderen al op jonge leeftijd kennis moeten maken met het verkeer, en sterker nog wat veiligheid in het verkeer inhoudt. De samenwerking tussen het verkeerveiligheidsinstituut, de Rotary en het ministerie

van Onderwijs juicht de directeur toe.

De president van de Rotary Club Paramaribo, Mirdita Elstak sprak de aanwezigen toe en ging tijdens haar toespraak in op het “Opo Yu Ai” project. Dit project startte als milieuproject, maar nam snel de vorm aan van verkeersveiligheid. Leerkracht “u redt levens”. Vanwege de awareness die u al op jonge leeftijd aan onze kinderen zal overdragen.

“Dit is slechts een olievlek die steeds zal gaan verspreiden ter bevordering van onze verkeersveiligheid. Dit is het begin en wij spreken de hoop uit dat dit project landelijk uitgerold zal worden,” aldus Haidy Lindveld die de directeur van Onderwijs

vertegenwoordigde. Zij bemoedigde de aanwezige leerkrachten om hetgeen zij tijdens de training zijn bijgebracht toe te passen.

De training werd verzorgd door Purcy Landveld, onderdirecteur Data en Educatie van het VVI. Hij startte de training met de verkeersdata van de afgelopen jaren. Dit gaf de noodzaak van verkeerseducatie aan, omdat er veel jonge mensen betrokken raken bij verkeersongevallen. Tijdens de training kwam ook naar voren dat dit de eerste stap is richting permanente verkeerseducatie, die komend schooljaar in het curriculum van de GLO-scholen geïmplementeerd zal worden. De actiepunten en basiszaken van het verkeer werden behandeld. Verder kregen de leerkrachten tools aangereikt hoe men met de kinderen te werk moet gaan. Het boekje “Opo Yu Ai” werd als leerstofmateriaal gebruikt. Als laatste moesten de leerkrachten in groepen opdrachten uitvoeren en een korte presentatie doen.

Het VVI is ingenomen met de opkomst. Er waren 85 leerkrachten van verschillende GLO-scholen, van de districten aanwezig.

| cds | Door: Redactie