• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sylvana Simons laat Bij1 achter met financiële strop van ruim een ton belastingschuld

| dagblad suriname | Door: Redactie

Bij1-leider en -oprichter Sylvana Simons verliet dinsdag nog onder luid applaus de Tweede Kamer, maar ze blijkt haar partij achter te laten met een financiële strop. Uit een brief van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) blijkt dat er ruim een ton belastinggeld moet worden terugbetaald, zo bericht onder andere de Telegraaf.

“Ik betreur het dat Bij1 niet in staat is gebleken om tijdig formeel de juiste verantwoordingsstukken aan te leveren”, aldus De Jonge. Bij1 blijkt meermaals om opheldering te zijn gevraagd. “Aan Bij1 is na aanlevering van de stukken die ook de Ctfpp heeft ontvangen, nogmaals de gelegenheid geboden

om de geconstateerde gebreken te herstellen”, aldus De Jonge. De Ctfpp is de commissie die de jaarstukken controleert.

Een goedkeurende accountantsverklaring voor de politieke partij is inmiddels ingediend, maar dat blijkt lang niet genoeg. “Een goedkeurende verklaring voor het wetenschappelijk instituut, de politieke jongerenorganisatie en de buitenlandinstelling is niet aangeleverd”, aldus De Jonge. “De verantwoording voor de neveninstellingen is daarmee onvoldoende gebleken.”

Die subsidie wordt vooruitbetaald, waardoor de partij belastinggeld schuldig is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zal dus moeten worden terugbetaald om dat te herstellen, blijkt uit de brief.

“Dit betekent dat mijn ministerie 127.840,29 euro gaat terugvorderen van

Bij1. Vanwege de omvang van het bedrag wordt de partij in de gelegenheid gesteld een betalingsregeling te treffen.”

| dagblad suriname | Door: Redactie