• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname krijgt in komende 5 jaar $340 miljoen van IDB

| ABCSuriname | Door: Redactie

Op 14 november is de IDB Caribbean General Manager (GM), Anton Edmunds op bezoek geweest bij minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. De minister van Financiën en Planning is het centraal aanspreekpunt, de Governor, van Suriname bij de IDB. Binnen de bank houdt de GM toezicht op en draagt bij aan de IDB strategie en het beleid van zes Caribische lidlanden. De zes lidlanden zijn Barbados, Bahamas, Guyana, Jamaica, Suriname en Trinidad & Tobago.

Afstemming met de eerder genoemde lidlanden is daarom essentieel. Het bezoek van hr. Edmunds moet in dit kader gezien worden. Centraal in de gesprekken stond de toekomstige

samenwerking tussen Suriname en de IDB. Er werd verder ook van gedachten gewisseld over de huidige sociaal, financieel economische situatie, de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de ondersteuning van de IDB.  De manager was positief over de ontwikkelingen en benadrukte dat de bank Suriname waar nodig zal blijven ondersteunen.

De minister vroeg naast de projecten in verschillende prioriteitssectoren aandacht voor goed bestuur en de versterking van onze kerninstituten. Voor de toekomstige samenwerking werd afgesproken de focus te leggen op projecten met betrekking tot fiscaal beleid, onderwijs, infrastructuur, agrarisch, volksgezondheid, sociaal, milieu en cultuur. Het bedrag dat

voor deze sectoren in de komende vijf jaren beschikbaar wordt gesteld is ongeveer USD 340 miljoen. Daarnaast zullen ook schenkingen in de vorm van projecten en technische assistentie van de IDB ontvangen worden.

| ABCSuriname | Door: Redactie