• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SEOB: VERHOGING NUTSTARIEVEN VEROORZAAKTE VERSNELDE INFLATIE IN MAART 2024

| dagblad de west | Door: Redactie

De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) stelt in zijn 11e bulletin, dat de economische activiteit in Suriname de afgelopen maanden een opwaartse trend vertoont. De maandelijkse index van economische activiteit (MEAI) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) schat een economische groei van 0,9 procent in december 2023.

Deze groei wordt voornamelijk gedreven door de bosbouwsector en horeca-gerelateerde sectoren, zoals restaurants. Ook het luchttransport heeft bijgedragen aan deze groei. Echter, de krimp in de handelssector, die nog herstellende is van de afname in koopkracht, en de achterblijvende productie in zowel de grootschalige als kleinschalige goudsector, hebben deze groei gedeeltelijk tenietgedaan.

Inflatie en
wisselkoersen

In maart 2024 versnelde de inflatie als gevolg van de verhoging van de nutstarieven, met een jaarinflatie van 26,8 procent en een maandinflatie van 4,4 procent. Hoewel de totale inflatie steeg, nam de kerninflatie (exclusief voedsel en energieprijzen) verder af, grotendeels dankzij de daling van de wisselkoersen. Prijzen in de categorie voeding en niet-alcoholische dranken daalden marginaal met 0,4 procent in maart 2023. De gemiddelde 12-maandsinflatie daalde naar 43,1 procent.

De wisselkoersen blijven dalen, met de USD-wisselkoers die in april met ruim 3 procent daalde en de euro-wisselkoers die met ongeveer 4 procent daalde ten opzichte van de Surinaamse dollar (SRD).

Deze voortdurende daling kan leiden tot inkomstenverlies voor exporteurs en de overheid, terwijl de overheid anderzijds kan profiteren van het aflossen van buitenlandse schulden.

Rentes en leningen

De rentetarieven blijven hoog, maar zijn in februari 2024 afgevlakt. De gemiddelde leenrente daalde van 15,1 procent naar 14,9 procent, terwijl de creditrentes vrijwel ongewijzigd bleven. De SEOB verwacht een mogelijk keerpunt in de rentetarieven als gevolg van de dalende inflatie.

Desondanks blijven de hoge rentes een uitdaging voor het klein- en middenbedrijf (MKB), en dienen beleidsmakers incentives te creëren voor strategische productiesectoren.

De niet-presterende leningen (NPLs) namen verder af, van 14,4 procent in februari 2023 naar 10,6 procent in februari 2024, dankzij de asset quality review door banken en de verbeterde terugbetaalcapaciteit van Surinaamse leners.

De solvabiliteitsratio in de bankensector steeg verder naar 21,5 procent en de liquiditeitsratio bleef stabiel rond de 54 procent.

Ontwikkelingen in de staatsschuld

De schuldquote, ofwel de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), daalde in februari 2024 verder naar 131,8 procent. De buitenlandse schuld, uitgedrukt in lokale valuta, daalde naar SRD 92,1 miljard, terwijl de binnenlandse schuld verder daalde naar SRD 25,8 miljard als gevolg van aflossingen.

Suriname heeft overeenkomsten gesloten met bilaterale crediteuren in lijn met het herschikkingsprogramma. Hoewel de onderhandelingen over herschikking zijn afgerond, wordt er nog documentatie in orde gemaakt met China.

Suriname vertoont tekenen van economische groei, ondanks uitdagingen zoals hoge inflatie en wisselkoersschommelingen. De groei wordt voornamelijk aangedreven door de bosbouw en horeca, terwijl de handels- en goudsectoren nog herstellende zijn. De rentetarieven blijven hoog, maar de niet-presterende leningen en de schuldquote laten een daling zien, wat positief is voor de economische stabiliteit van het land.

| dagblad de west | Door: Redactie