• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RIJSTBOEREN GECONFRONTEERD MET VRAAGSTUKKEN ALS GEVOLG VAN HEVIGE REGENVAL

| dagblad de west | Door: Redactie

Rijstboeren worden geconfronteerd met problemen als gevolg van hevige regenval en een zeer slechte infrastructuur, aldus Rajen Bishar, woordvoerder van de Productie- en Verwerkingscoöperatie Middenstandsboeren (PVCM). Bishar heeft zijn bezorgdheid geuit over de extra uitgaven die rijstboeren naar verwachting moeten doen om de gevolgen van zware regens tegen te gaan, die worden verergerd door de slechte staat van polderdammen en wegen.

Bishar merkte ook op dat de Suriname Padi Farmers Association (SPBA) onder voorzitterschap van Harinandan Oemraw, de enige organisatie van betekenis is geweest, maar dat de rijstboeren hebben besloten om over te lopen naar de PVCM vanwege afwijkende statuten, en

de voorkeur van de overheid, met coöperaties te werken. Bishar stelde een andere kwestie aan de orde en wel met betrekking tot de vergoeding aan boeren voor meststoffen die verloren waren gegaan tijdens een rattenplaag.

De PVCM had een vergoeding aangevraagd voor drie zakken kunstmest, maar ontving slechts één zak, en niet alle boeren kwamen in aanmerking. Bishar uitte zijn frustratie over het gebrek aan een oplossing via de overheidskanalen, waaronder het ministerie van LVV en het Kabinet van de president.

De polderdammen en kleiwegen die de rijstboeren toegang geven tot hun percelen zijn bijzonder gevoelig voor schade tijdens het regenseizoen. Omdat

klei een natuurlijk materiaal is met het vermogen water op te nemen en uit te zetten, is zorgvuldige planning en beheer hierbij vereist. Het onderhoud van deze kleiwegen is echter verwaarloosd, wat heeft geleid tot verslechterde omstandigheden, waaronder grote kuilen die de wegen onbegaanbaar maken voor voertuigen.

Als gevolg hiervan zijn boeren gedwongen om bemesting per vliegtuig te gebruiken, wat veel duurder is dan handmatig bemesten.

De stijgende kosten voor onderhoud en productie, in combinatie met herhaalde calami-teiten zoals overstromingen en watertekorten, drukken op het budget van de boeren en beïnvloeden hun vermogen om een succesvolle oogst te plannen.

Ondanks meldingen van boeren en communicatie met verschillende instanties en parlementariërs, is de

situatie niet adequaat aangepakt.   Er is een gedeeltelijke verharding aangebracht, maar de redenen voor onvolledige reparaties, blijven onduidelijk. Het is te hopen dat deze kwestie aandacht krijgt en dat er snel actie wordt ondernomen om deze wegen, volledig te herstellen. De rijstsector speelt een cruciale rol in het verschaffen van de voedselzekerheid en werkgelegenheid, en draagt bij aan het BBP van het land. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan voedselproductie, zoals benadrukt door de Food and Agriculture Organization (FAO).

| dagblad de west | Door: Redactie