• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

“Regering geen voorstander van schijnwelvaart”

| cds | Door: Redactie

“De regering is geen voorstander van schijnwelvaart.” Zo benadrukte president Chandrikapersad Santokhi op maandag 27 november tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA). Het staatshoofd is daarbij ingegaan op de politiek strategische beleidsissues die in eerste ronde van de APB door het college, namelijk de fractieleiders, aan de orde waren gesteld. Volgens het staatshoofd houdt een beleid van schijnwelvaart niet lang stand en is er geen sprake van behoorlijk bestuur.

President Santokhi zegt dat het tot nog toe door de regering uitgevoerde beleidskader niet op zichzelf staat, maar het gevolg is van “wat de situatie was

toen wij overnamen”. Hij geeft aan dat de regering wil gaan naar een solide binnenlandse economie en een zorgstelsel wil ontwikkelen dat als fundament voor groei en ontwikkeling moet fungeren voor de huidige en toekomstige generaties. Het staatshoofd erkent dat de samenleving offers heeft moeten brengen, maar zegt dat deze offers de toekomst rooskleuriger zullen maken. “Betere tijden zullen spoedig komen, ongeacht wat verschillende groepen en individuen de gemeenschap willen voorhouden. Er is herstel, toenemende stabiliteit en we gaan nu naar groei van de economie, groei van de koopkracht, in de investeringssector. Er is vooruitgang en de gestelde doelen zullen
zeker gerealiseerd worden.”

“We wisten dat het geen gemakkelijk traject zou worden”, zegt het staatshoofd verder. Tevens erkent hij dat het traject van herstel en stabiliteit naar groei niet perfect is verlopen. Onvoorziene ontwikkelingen hebben namelijk ertoe bijgedragen dat het tempo vertraagd is geworden. “Ook hadden we als regering misschien zaken anders moeten aanpassen”, aldus president Santokhi. Hij waardeert de constructieve bijdrage van sociale partners waarmee de regering constant in dialoog. Het staatshoofd merkt op dat er soms eisen worden gesteld en verwachtingen gecreëerd die ver buiten de realiteit van de Suriname economie en het haalbare staan en die dan ook niet ingewilligd kunnen worden. Hij onderstreept wel dat de bereid altijd aanwezig is om in goed overleg naar het haalbare te werken en een pad uit te zetten voor steeds meer ondersteuning.

President Santokhi sprak zijn dank uit aan het college voor de constructieve ondersteuning, maar vooral ook de gezamenlijke vakbonden voor de op 24 november getekende intentieverklaring. Hij zegt dat partijen in het proces hiernaar toe constant in constructief dialoog zijn geweest en elkaar dan ook middels dialoog hebben kunnen vinden. Hiermee heeft het algemeen Surinaams belang alsook dat van de werkende klasse geprevaleerd. De regering gaat door met de constructieve onderhandelingen en zal ook de nationale dialoog voortzetten. Volgens het staatshoofd is de regering altijd bereid om te komen tot gunstige en gebalanceerde resultaten in belang van het volk. Hij benadrukt dat er wel gezamenlijk voor gezorgd moet worden dat gemaakte afspraken volledig nageleefd en uitgevoerd worden.

| cds | Door: Redactie