• vrijdag 19 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PUTTER OOK GENOEMD IN SPSB-ZAAK

| dagblad de west | Door: Redactie

In het onderzoek naar de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zoekt de politie ook de 71-jarige Nederlander, Robert Putter. Hij was beleidsadviseur van de Centrale Bank van Suriname en adviseur van de SPSB.

Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar augustus, een officieel opsporingsbericht uit laten gaan voor Putter. De Nederlander bleek in eerste instantie adviseur van de voortvluchtige ex-minister Hoefdraad te zijn en naderhand adviseur van de moederbank.

De naam van Putter wordt momenteel genoemd in de processen-verbaal van de ex-directeur Legal Compliance & International Affairs van de CBvS, Faranaaz Hausil en die van de ex-directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoeto met betrekking tot de verkoop van de ‘overheidspanden’ aan de moederbank. Ook verscheen zijn naam in 2018 in de media, toen er malversaties werden geconstateerd bij de SPSB. Putter was ook bekend in de financiële wereld als adviseur, want hij bracht met een van zijn ondernemingen onder de naam Latin Capital Investment, adviezen uit en wist hierdoor ook hoe de pensioenfondsen omgingen met het geld. Naar verluidt, heeft Putter aan verschillende pensioenfondsen die gekoppeld zijn aan staatsbedrijven, advies gegeven, om zo beleggingen en investeringen te plegen.

De redactie van De West had vorig jaar ook al gemeld, uit betrouwbare bron te hebben vernomen, dat de regering pensioenfondsen die de gelden van de staatsbedrijven beheren, onder druk had gezet om de gelden te ‘beleggen’ bij de staat en daarvoor in de plaats, zouden zij schatkistpapier ontvangen tegen een rentepercentage van 9 procent.

Geen integer persoon

Volgens Hausil, werd Putter gezien als een niet-integere persoon en zijn naam zou bij de overdracht van de overheidspanden, een groter imagoschade zijn voor de Bank dan monetaire financiering. Deze vraag werd vorige week in het kader van de voortzetting van de strafzaak in het Tweede Kanton gesteld aan de rond de vermeende malversaties die zijn gepleegd bij de verkoop van ‘overheidspanden’ aan de Centrale Bank van Suriname.  Hausil die in die periode ook de functie van secretaris bij de CLAD bekleedde, kon ook geen duidelijk antwoord geven aan de rechter met betrekking tot de e-mail waar het imago van Putter werd besproken, maar niet die van Kromosoeto. Volgens de rechter zou Hausil vanwege het onderzoek bij de SPSB, ook aandacht moeten hebben besteed aan de reputatie/ gebeurtenissen rondom ex-directeur Kromosoeto, aangezien hij ook thuis werd gezet, omdat er een persoonlijk onderzoek naar hem werd verricht.

Putter en Kromosoeto

Uit het onderzoek van de politie in de CBvS-affaire blijkt dat Putter samen met de ex-directeur van de SPSB, zaken heeft gedaan die betrekking hebben op de verkoop van de overheidspanden die onderdeel waren van stichtingen waar Putter enig bestuurslid was. Kromosoeto en Putter hebben staatspanden in opdracht van Hoefdraad verkocht, maar die zijn nooit overgedragen. Pas nadat de Centrale Bank voor de 2e tranche onroerende goederen had betaald, werd duidelijk dat deze onroerende goederen niet het eigendom zijn van de staat en dat Hoefdraad ze niet kon verkopen. Vervolgens heeft de Republiek Suriname op 18 december 2019, euro 11,800.000 betaald aan de SPSB (schuldaflossing voor Putter) om de eigenaar te worden van genoemde onroerende goederen die behoorden tot de 2e trance panden. De Republiek Suriname heeft in totaal euro 12.900.000 betaald voor de onroerende goederen en dit zijn dezelfde onroerende goederen (met uitzondering van het pand van de belastingen aan de Sommelsdijkstraat) die Hoefdraad op 20 september 2019 heeft verkocht aan de CBvS voor euro 60 miljoen. Het Openbaar Ministerie heeft een reeks e-mails kunnen achterhalen, waarbij de link tussen de verdachten werd gelegd. Ook brieven werden gearchiveerd door het secretariaat van de president van de moederbank. De krant kreeg aantal e-mails onder ogen die betrekking hebben op de verkoop van de overheidspanden. In een brief d.d. 3 december 2019 schreef ex-governor Van Trikt aan Hoefdraad, dat hij het bod van de negen onroerende goederen accepteert en ook de betaling van euro 60 miljoen (2e tranche panden) autoriseert.

CBvS-zaak

De CBvS-zaak wordt vervolgd op dinsdag 30 maart. Verdachten Van Trikt en Kromosoeto moeten dan weer verschijnen voor rechter Maytrie Kuldipsingh. Tijdens de vorige zitting werd de ex-directeur van de SPSB, geconfronteerd met getuigenverklaringen van onder andere Harampersad Kalloe, onderdirecteur van de SPSB over de declaraties van consultant Robert Putter. Hij verklaarde dat Putter bedragen van USD 9.000 tot USD 10.000 per maand ontving die niet onderbouwd waren. Volgens Kromosoeto, waren de declaraties die hij ontving van Putter, een urenverantwoording die gebonden was aan specifieke projecten. Kalloe merkte op, dat hij als waarnemend directeur tijdens de afwezigheid van Kromosoeto, het bedrag van Putter drastisch had verminderd naar USD 3.000. Hij getuigde dat de ex-SPSB-directeur een grote sponsor was van de staat, want Kromosoeto heeft zijn medewerking verleend voor het taxeren van andere overheidspanden voor de staat. De taxatierapporten zijn volgens Kalloe, betaald door SPSB. Voor het uitvoeren van transacties van de overheidspanden is in opdracht van de toenmalige minister van Financiën, een lege N.V. opgericht.  De constructie van de verkoop van de overheidspanden is in opdracht van de ex-minister van Financiën gekocht.  Putter wordt momenteel gezien als de zesde verdachte in deze zaak. In de CBvS-zaak zijn inmiddels aangehouden ex-governor Robert van Trikt, directeur Legal Faranaaz Hausil, consultant van Orion Ashween Agnoe en ex-directeur SPSB Gimardo Kromosoeto. De vijfde verdachte, ex-minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, is tot op heden voortvluchtig.

| dagblad de west | Door: Redactie