• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President ontevreden over aanpak veiligheid

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


In niet mis te verstane woorden geeft president Chandrikapersad Santokhi aan beslist niet tevreden te zijn over de aanpak van zaken betreffende de veiligheid de gemeenschap rakende. ‘Neen. Ik ben niet tevreden. Ik heb de korpsleiding laten komen. Ik heb de minister van Justitie en Politie laten komen.

En heb ze ook gezegd, ik ben niet tevreden.’ Volgens het staatshoofd zou vanaf deze ontmoeting met de korpschef en de minister van Justitie en Politie een aantal operaties op touw zijn gezet. Ook de roadblocks die

uitgevoerd worden, zijn onderdeel hiervan. 

Echter, de president betreurt dat er groepen zijn binnen de samenleving die de samenleving ernstig bedreigen met ernstige berovingen en ernstige misdaden. ‘Deze groepen moeten uit de samenleving gehaald worden,’ beklemtoont de president. Hiervoor is een gerichte dadergerichte opsporing nodig.

Het tweede aspect betreft namelijk de georganiseerde criminaliteit. Deze behoeft een gezamenlijke aanpak samen met de internationale gemeenschappen. Hiervoor is al een overeenkomst getekend met de Verenigde Staten van Amerika, Guyana, Frankrijk en Brazilië, weergeeft het staatshoofd. Nu moet samengewerkt worden om al de vliegtuigen die illegaal binnen Surinaams territoir landen, gezamenlijk aan te pakken. Ter realisering hiervan is om bijstand van helikopters en vliegtuigen uit het buitenland gevraagd ter assistentie. 

De president onderkent dat er een issue is met betrekking tot middelen, materiaal. Maar vertelt ook dat de minister van Financiën inmiddels de opdracht heeft gekregen om een openbare inschrijving voor te bereiden voor de aanschaf van voertuigen en middelen. Het bedrag gealloceerd door Financiën, hier gaat 70 procent alleen naar Justitie en Politie ter opvoering van de veiligheid, verzekerde het staatshoofd.    

 

11 Dec 2023 | sun.sr | Door: Redactie