• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Perikelen bij CDS duiden op ‘criminele organisatie’

| suriname herald | Door: Redactie

Over de mogelijke corruptie bij de Communicatiedienst Suriname (CDS) is er heel wat media-aandacht geweest. Wij willen niet in herhaling treden met betrekking tot al hetgeen reeds gezegd of geschreven is over dit onderwerp. Echter willen wij de boevenconstructie belichten in deze column. Er is veel geroepen over deze kwestie, maar jammer achten wij dat niemand de moeite heeft genomen om de constructie bloot te leggen. Je kunt niet altijd blijven roepen dat het corruptie is, maar je legt niet uit hoe die corruptie in elkaar zou kunnen steken. Het is te makkelijk om steeds te roepen dat het corruptie

is.

CDS heeft een contract gesloten met Sranan TV, waarbij Sranan TV voor SRD 50.000 per maand diensten zou verlenen aan de CDS. Het zou dan niet gaan om eigen producties van Sranan TV, maar om producties van de CDS. Dus CDS zou betalen voor haar eigen uitzendingen via Sranan TV. 

Boevenconstructie of money making business
Sranan TV heeft geen eigen tv-kanaal, zij huurt het bij Trishul TV. Na enig speurwerk zijn wij erachter gekomen dat Sranan TV het kanaal voor slechts US$ 750 huurt bij Trishul TV. Dat is ongeveer SRD 17.000. Vervolgens levert Sranan TV via het gehuurde tv-kanaal haar diensten aan de CDS voor SRD 50.000. Dus Sranan TV maakt een winst van SRD 33.000 per maand. Wat het ook moge zijn, er zal een groot verschil zitten tussen het bedrag dat Sranan TV aan Trishul TV betaalt (voor de huur) en het bedrag dat Sranan TV vervolgens in rekening brengt aan CDS. Anders zou deze constructies niet nodig zijn.

CDS had het contract ook rechtstreeks met Trishul TV kunnen sluiten, er was geen stroman of tussenschakel nodig. Eenieder weet dat een tussenschakel voor hogere kosten of prijzen zorgt. Desondanks heeft CDS-directeur Alven Roosveld gekozen voor een tussenschakel, waarbij de staat veel meer geld kwijt is. Dit in acht nemende, is het niet anders uitlegbaar dat Roosveld actief betrokken is bij de stroman-constructie. Er zou bewust een constructie bedacht zijn om de staat Suriname op te lichten, waarbij de betrokkenen de winst van Sranan TV (SRD 33.000 per maand) onderling zouden kunnen verdelen. Dit is een mogelijkheid die wij hier aan de kaak stellen. Vermeldenswaard is dat tijdens de NDP-regering dezelfde constructie toegepast werd, welke voortgezet wordt door de huidige regering.

De rol van Stanley Dijksteel, president-commissaris van SRS
Berichten die ons bereiken melden dat de staatsadviseur en president-commissaris van de Radio SRS, Stanley Dijksteel, nauw betrokken was bij de gesprekken met Trishul TV. Hij zou de bedenker zijn van het geheel, waarbij Alven Roosveld hand-en-spandiensten verleend zou hebben en het geheel geëffectueerd zou hebben middels zijn handtekening op de contracten.

Ook het volgende toont de actieve betrokkenheid van Dijksteel in het geheel. Health TV zou een tv-kanaal huren bij het televisiestation Rasonic in Nickerie, waarbij blijkbaar dezelfde boevenconstructie als bij Sranan TV toegepast zou worden. Als wij kijken naar het uittreksel van de Kamer van Koophandel van Health TV, dan zien wij dat Dijksteel secretaris is van de Stichting Health TV. Health TV is gevestigd op het adres van het staatsmedium SRS, waarvan Dijksteel de president-commissaris is. De penningmeester van Health TV is Earnie Eenig, die tevens directeur is van hetzelfde staatsmedium SRS. Het adres van het staatsmedium wordt gebruikt voor het opzetten van bedrijven waarvan de staat geen deel uitmaakt.

Dijksteel en Eenig hadden het Health TV-contract met Rasonic kunnen sluiten via Radio SRS, waarbij Health TV niet nodig zou hoeven te zijn. Daarbij zouden de baten aan de staat (via SRS) ten goede komen……maar dan zou er publieke controle komen. Dat is precies hetgeen Dijksteel en consorten blijkbaar niet willen. Reden waarom Health TV opgericht zou kunnen zijn, waarbij er geen publieke controle is op de bestedingen van Health TV. Ook in dit geval had de CDS rechtstreeks een contract met Rasonic kunnen sluiten, zonder tussenschakels als Health TV.

Dijksteel is momenteel voorzitter van de werkgroep ‘Viering 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid Suriname’. Het verdient aanbeveling om alle bestedingen die in dit opzicht onder zijn leiding zijn gedaan, ook onder het vergrootglas te plaatsen.

De rol van Kenneth Rambali (Trishul TV) en Roy Sookha (Rasonic TV)
In deze moet onderzocht worden of de directeuren van Trishul TV en Rasonic TV op de hoogte waren van het feit dat dat Sranan TV en Health TV onderdeel waren van een boevenconstructie. Indien wel, dan zijn zij ook onderdeel van dit kartel. De directeuren van deze tv-stations hadden zich vooraf ervan moeten vergewissen of Sranan TV en Health TV de beschikking hadden over een toestemming of een vergunning van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). 

Zij behoorden te weten dat indien zij hun tv-kanaal verhuren aan een partij die niet over de nodige toestemming of vergunning van de TAS beschikt, zij daarmee meewerken aan illegale praktijken. Zij kunnen zich niet vrijwaren middels clausules in het contract tussen hun firma’s en Sranan TV/Health TV. Dergelijke clausules met derden vrijwaren hun niet van de verplichting om zich te houden aan de vergunningsvoorwaarden van de TAS. 

Niet het vele is goed, maar het goede is veel
CDS heeft de beschikking over zoveel mediakanalen (GOV TV, STVS, SRS, etc.). Desondanks vond men het nodig om extra kanalen in te zetten. Men verdedigde dit, door te stellen dat de overheidsinformatie zo veel mogelijk tot de burgerij gebracht moet worden. De burgerij heeft niets aan staatspropaganda met weinig inhoud. Eén van de grootste kritieken op de regering-Santokhi is de barslechte communicatie. Men praat en praat, maar uiteindelijk begrijpt de burgerij er weinig van. De inhoud van de programma’s heeft weinig kwalitatieve waarde voor de gewone man op straat. 

Afleidingsmanoeuvre van CDS
Een dag nadat de perikelen rond CDS naar buiten kwamen, verscheen in de media het bericht dat er aangifte is gedaan tegen twee medewerkers van de CDS en dat deze medewerkers in afwachting van het onderzoek, op non-actief zijn gesteld. Eenieder dacht dat dit te maken had met de constructie CDS/Sranan TV/Health TV. Velen waren opgelucht dat de corruptie bij CDS nu echt aangepakt zou worden. Bij nader onderzoek bleek dat de op non-actief gestelde medewerkers helemaal los staan van de perikelen met betrekking de constructie CDS/Sranan TV/Health TV.

De vereiste toestemmingen of vergunningen van de TAS zijn er niet, maar de president heeft meegedeeld dat het proces van vergunningaanvraag reeds ingezet is en dat de vergunningen binnenkort verleend zullen worden. Indien dit het juiste bestuurlijk gebruik zou zijn, dan zou men ook eerst een geweer kunnen kopen en gebruiken, in afwachting van de vergunningverlening. Dit kan nooit de juiste procesvolgorde zijn.

Voor het overige zijn wij van mening dat de CDS-affaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en hangende het onderzoek door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad), de directeur van CDS, de president-commissaris van de SRS en de directeur van SRS, op non-actief gesteld zouden moeten worden; precies zoals de directeur van CDS zijn ondergeschikten op non-actief heeft gesteld. Diezelfde procedure dient ook voor hem en alle anderen gevolgd te worden.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie