• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parmessar snapt “hoerastemming” rond off-shore olie niet

| dagblad suriname | Door: Redactie

Rabin Parmessar, leider van de NDP-fractie in de Nationale Assemblee, snapt de euforie rond de aankondiging van TotalEnergies over de start van de voorontwerpstudies voor de ontwikkeling van twee oliebronnen in Blok 85 niet. TotalEnergies heeft nog geen Finaal Investeringsbesluit (FID) genomen. De verwachting is dat zulks pas in het laatste kwartaal volgend jaar gaat plaatsvinden. De eerste olieproductie zal pas na 2027 een feit zijn. De ontwikkeling van de twee oliebronnen, Sapakara en Krabdagu in Blok 58, bevindt zich nog in een fase van voorontwerp. 

De “opdracht” van president Santokhi aan Staatsolie Maatschappij om alvast te bekijken welk voordeel de

bevolking direct hieruit kan halen, vindt Parmessar populistisch  en bijna beledigend. “Er zijn nog geen inkomsten en wil men al uitgeven”, aldus het Assembleelid. 

Olie-inkomsten en bondholders 

Parmessar wijst erop dat het parlement ondanks herhaald aandringen van zijn fractie nog steeds geen informatie heeft gekregen van de regering over de bereikte schuldherschikkingsovereenkomst met de zogeheten Oppenheimer bondholders. Hij wil weten hoeveel of welk deel van de toekomstige olieinkomsten “verpand” is om de schuldeisers te compenseren. Alles rond deze deal met de bondholders heeft het parlement tot nu toe uit de media moeten vernomen. 

Het parlement heeft de overeenkomst met de bondholders nimmer ontvangen.

Hierdoor kan het haar controlerende taak naar de regering toe niet uitoefenen. Dat is ten zeerste te betreuren, zeker in deze kwestie waarbij inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in het geding is. Voor het parlement kan volgens Parmessar geen enkele overeengekomen geheimhoudingsplicht van toepassing zijn, zoals van regeringszijde vaker wordt gesuggereerd. Indien er zaken zijn die niet in het openbaar kunnen worden besproken, is er nog altijd de mogelijkheid om in comité general informatie te delen met het parlement.

Positieve benadering en meerwaarde

De NDP-fractie is van oordeel dat in kwesties die van grote nationale importantie zijn voor de ontwikkeling van het land, zoals de exploitatie van mineralen, het parlement meerwaarde kan geven aan de visieontwikkeling erover. Er zou breed over grote ontwikkelingsvraagstukken van gedachten moeten worden gewisseld om maximale voordelen voor het land en de bevolking binnen te halen. De natuurlijke rijkdommen zijn immers bezit van de Surinaamse bevolking en het parlement vertegenwoordigt het volk. Tegen de achtergrond van deze positieve benadering, vindt de NDP-fractie daarom dat bij de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie niet alles overgelaten kan worden aan Staatsolie. 

De regering die de aandeelhouders van Staatsolie vertegenwoordigt heeft tot nog toe geen visie en een plan van aanpak aan het parlement gepresenteerd over de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie.

Door non-transparantie en het buiten de deur houden van het parlement heeft de regering allerlei afspraken en deals gesloten die achteraf beter hadden gekund of juist niet moesten hebben plaatsgevonden. Parmessar noemt onder meer het “miljarden” project Port of Nickerie van Phoenix Development Company, waar het parlement meerdere malen om informatie heeft gevraagd. Nu lijkt dit project aan de hand van berichten in de media als een zeepbel uit elkaar te zijn gespat. 

Gasexploitatie

Over de ontwikkeling van gas zou op basis van een diepgaande  gedachtenwisseling tussen regering en het parlement een nationaal breed gedragen strategie moeten worden ontwikkeld hoe deze ter hand te nemen. Zoals vooralsnog blijkt zullen uit de oliewinning onvoldoende commerciële hoeveelheden gas beschikbaar komen. Op dit stuk zal er met Guyana een strategie moeten worden ontwikkeld om eventueel gezamenlijk de gasindustrie te ontwikkelen. Ook Guyana blijkt niet over die commerciële hoeveelheden gas te beschikken, maar het samenvoegen van gashoeveelheden van beide landen zou een commerciele exploitatie mogelijk kunnen maken.

Dat de regering bij al deze grote ontwikkelingsvraagstukken het parlement buiten de deur heeft weten te houden, is dankzij de medewerking van de coalitiefractie. Parmessar betreurt dit ten zeerste.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie