• donderdag 01 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Overheid geeft SRD 40 miljoen jaarlijks uit om stank Ornamibo te minimaliseren

| suriname herald | Door: Redactie

Jason Gummels, de onderdirecteur van het Directoraat Vuilophaal van Openbare Werken, zegt in gesprek met Suriname Herald dat er voortdurend actie wordt ondernomen om de vuilstortplaats te Ornamibo aan te pakken. Om de hinderlijke geur te minimaliseren wordt het afval direct afgedekt. Het ministerie van Openbare Werken (OW) besteedt jaarlijks bijna SRD 40 miljoen om de situatie onder controle te houden en er wordt hard gewerkt om de geurproblemen te verminderen.

De overheid is bezig met het ontwikkelen van een nieuw plan om het vuil op de vuilstortplaats op een andere manier af te dekken dan met zand. Op dit moment

wordt er echter nog steeds zand gebruikt, wat volgens Gummels geen ideale oplossing is.

Hij erkent dat het geld dat aan deze maatregelen wordt besteed hoog is en eigenlijk verloren gaat, maar er zijn momenteel geen andere opties om de stank te minimaliseren. Hoewel er nog steeds een minimale geur aanwezig is vanwege de aard van de vuilstortplaats, ontkent Gummels niet dat de omliggende buurten nog steeds last kunnen hebben van de stank. Het team werkt echter hard aan verbeteringen.

De onderdirecteur beweert dat er op de vuilstortplaats zelf geen stank aanwezig is en dat het zelfs veilig zou zijn om een portie bami te eten, en om deze reden heeft hij journalisten meegenomen naar de locatie om hen van de situatie in Ornamibo te overtuigen.

Volgens de onderdirecteur wordt al het afval dat op de vuilstortplaats wordt gedumpt dagelijks afgedekt om te voorkomen dat er een stank ontstaat die zich verspreidt naar de omliggende buurten. Afval van vlees en vis wordt ook meteen afgedekt door het in een gegraven gat te dumpen, een maatregel die in het verleden niet werd toegepast. Desondanks hebben bewoners in de omgeving en omliggende buurten nog steeds geklaagd over de stank die zich verspreidt naar hun buurt.

In december is het Directoraat Vuilophaal begonnen met het aanpakken van de ontstane calamiteit op de vuilstortplaats. De vorige ondernemer bedekte het vuil niet, waardoor er enorme stank ontstond. Het huidige beleid heeft de situatie echter onder controle gebracht volgens de normen van het directoraat. Bovendien zijn er werknemers die de situatie voortdurend in de gaten houden en direct ingrijpen zodra vuil wordt gedumpt, zo benadrukt Gummels.

Volgens de onderdirecteur speelt ook de mentaliteit van de burgers een rol bij het plaatsen van vuil. Hij vindt dat ze moeten leren hun afval te scheiden, wat het proces zou vergemakkelijken. Hij beschouwt de burgers als de grootste boosdoeners in deze kwestie.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie