• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onderwijs in het binnenland onder de loep

| starnieuws | Door: Redactie

Helima Poese, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, op de persconferentie. (Foto: René Gompers)

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur overweegt om het onderwijsproces in het binnenland anders in te richten. Gedacht wordt over het eerder of later starten van het schooljaar en of de lestijden en lesdagen anders moeten, daarbij rekening houdend met de natuurrampen die zich vaker voordoen. De leerkrachten
die in het binnenland werken hebben meegedeeld met welke problemen ze zitten zoals hun veiligheid, te kleine klassen, moeilijk op te slaan lesmateriaal waardoor het niet beschermd is tegen ongedierte.
Onderwijsminister Henry Ori en een deel van zijn staf, zijn donderdag breedvoerig  ingegaan op een aantal actuele zaken in het onderwijsveld. Een daarvan was het onderwijs in het binnenland. Benadrukt is dat dit een uitdaging blijft. Er zijn weer problemen opgetreden bij het vervoeren en ophalen van leerkrachten en materialen naar hun standplaatsen. Eenmaal op de werkplek zijn de leef- en werkomstandigheden ook niet rooskleurig. Tijdens een sessie met de minister
de afgelopen week hebben de leerkrachten de bewindsman en staf uitgebreid geïnformeerd over de omstandigheden waarin ze moeten werken en wonen. Er is onder andere gesproken over meer foerage en vracht om langere tijden te overbruggen, de persoonlijke veiligheid en de veiligheid in de dorpen en de woningen. Lesmateriaal raakt beschadigd door ratten, slangen en insecten en ander ongedierte. Goed en veilig opslaan is een grote uitdaging. Sommige scholen zijn klein; door de kleine leslokalen worden er leerjaren gecombineerd. Het ministerie gaat aan oplossingen werken. Aan de leerkrachten zijn ook instructies gegeven hoe de achterstanden in te lopen. "We hebben afspraken gemaakt over de specifieke problemen in de verschillende dorpen," heeft Ori op de persconferentie aangegeven. "Er komt menskracht voor verlichting, maar we hebben de mensen nu helemaal klaargemaakt voor het derde kwartaal." Helima Poese, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, zegt dat het ministerie ook voornemens is om het onderwijs in het binnenland aan te passen: "In de zin van moeten ze dezelfde tijd starten als hoe we in Paramaribo starten? Of moeten de lesdagen en lestijden in het binnenland anders zijn? Natuurlijk ook rekening houdend met onze natuurrampen en andere natuurverschijnselen die impact hebben op het onderwijsproces. De denktank is daarmee bezig."

| starnieuws | Door: Redactie