• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ONDANKS GEBREKKIGE WETGEVING BIJNA 50 VERGUNNINGEN UITGEGEVEN VOOR HENNEPTEELT

| united news | Door: Redactie

Langzaam maar zeker nadert het punt dat er wettelijke regels worden ingesteld voor de teelt van industriële hennep en een instituut die daarop toezicht zal moeten houden.

Steeds meer blijkt ook de enorme belangen die op het spel zijn, waaronder de sterke vermoedens dat politici een dikke vinger in de pap wensen te hebben, wanneer deze lucratieve industrie van de grond komt in Suriname. Door de vorige regering zijn er 48 beschikkingen uitgegeven voor de teelt van industriële en medicinale hennep. Dit terwijl er nog niet geen duidelijke ordeningswetgeving was om de sector te controleren.

Het Parket van de Procureur-generaal is ook

overgeslagen bij het verlenen van deze vergunningen aan personen, waarvan er harde aanwijzingen zouden zijn dat het om politieke vriendjes gaat. Opvallend is dat de NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) op de achterpoten is gaan staan om te eisen dat deze personen hun vergunningen behouden. Het zou buiten hun schuld om zijn dat de beschikkingen zijn uitgegeven, ondanks er geen duidelijk wettelijk kader daarvoor was. De fractie is van mening dat anderen, die na goedkeuring van de wet een aanvraag indienen, zich wel aan de standaarden en richtlijnen moeten houden. De eerste groep, die tussen 2017 en 2020 beschikkingen kreeg, zal moeten worden geïncorporeerd.

“In deze zou de regering een ander motief middenweg creëren, zodat de regels die opnieuw zijn opgebracht in de wet, aangepast worden en dat de mensen de gelegenheid krijgen om indien er nog stukken ingediend moeten worden op basis van de wet die we nu aannemen, dat doen. Maar je kan onmogelijk vergunningen willen onttrekken op basis omdat jij dat zo graag wil, lid Jogi”, slingerde Tashana Lösche (NDP) naar het hoofd van haar VHP-collega Mahinder Jogi die zijn bedenkingen uitsprak over de uitgifte van de vergunningen tijdens de vorige regering.

Het voorstel van Jogi was om alle vergunningen in te trekken, en nadat de wet in uitvoering is, hen in de gelegenheid te stellen om opnieuw een aanvraag in te dienen.


Maar wel onder de nieuwe voorwaarden en vereisten. “Voldoet de aanvraag aan het gestelde, dan mogen de mensen die vergunning krijgen. Maar het kan niet zo zijn dat we dingen toestaan welke in strijd is of kan blijken te zijn met de wet”, zegt Jogi.

Ook de NDP-ers Melvin Bouva en Ebu Jones namen het op voor de groep die momenteel een beschikking heeft. “De ondernemers hebben een vergunning van de autoriteiten. Dat betekent dat ze toestemming hebben van de overheid om te handelen, en ze handelen uit goeder trouw. Dan kan dat niet betekenen dat, omdat je nu vindt dat je een wet in formele zin moet zetten, je dingen gaat intrekken”, meent Jones. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien zoekt de defensieve houding van de NDP-fractie in een sfeer buiten de behandeling van de wet. “We zijn geen vreemden in dit land. Wij weten dat er op een gegeven moment handel gedreven werd in dit land. Ef’ y’e pai, y’e fin’ wan vergunning. Behalve dat de bedragen die opgenomen zijn in het staatsbesluit, ef’ i ben pai, i ben fen’ wan vergunning.”

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie