• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OLIE MULTINATIONALS ZETTEN GROOTS IN OP SURINAME

| united news | Door: Redactie

 

Het Guyana-Suriname-bekken is een van de meest belovende oliewinningsgebieden ter wereld.

Nadat in het Guyana-Suriname basin van de jaren zestig tot en met tachtig een reeks droge putten was geboord, werden offshore Guyana en Suriname door mondiale energiebedrijven genegeerd. De belangstelling werd opnieuw aangewakkerd door de ontdekking door ExxonMobil van het Liza-olieveld in het 6,6 miljoen hectare grote Stabroek-blok voor de kust van Guyana in 2015. Daarop volgde een reeks van meer dan 30 ontdekkingen van wereldklasse in het blok, waaruit bleek dat het bekken meer winbare koolwaterstofvoorraden bevat dan de U.S. Geological Survey had geschat.

De USGS beoordeelde de sedimentaire formatie

eerder als ‘s werelds op een na meest veelbelovende offshore bekken, waarvan wordt aangenomen dat het geologie deelt met de offshore Westkust van Afrika, met name het Tano-bekken, waar zich het Jubilee-olieveld van wereldklasse bevindt.

De enorme olie-explosie in Guyana, die steeds meer vaart krijgt en een enorme economische meevaller oplevert, doet de regering van het naburige Suriname zich haasten om de enorme rijkdom aan koolwaterstoffen te exploiteren die in de territoriale wateren van het verarmde land zou bestaan. Suriname is klaar om een van ‘s werelds grootste offshore olierijke gebieden te worden.

Sinds begin 2020 zijn er een aantal olievondsten gedaan

in offshore Suriname. De eerste in offshore Suriname Blok 58 werd gedaan door Apache en 50% partner TotalEnergies begin januari 2020 in de Maka Central-1 put, die 164 voet of 50 meter lichte olie en gascondensaat vond.

Door het optimisme rond de eerste ontdekking in Blok 58, kondigde investeringsbank Morgan Stanley aan, dat het blok 6,5 miljard vaten aan winbare olievoorraden zou kunnen bevatten, waarbij aangenomen wordt dat het dezelfde petroleumroute bevat die door het nabijgelegen Stabroek Blok loopt.

Begin 2022 hadden Apache en TotalEnergies in Blok 58 vijf commerciële olievondsten gedaan. De partners zijn bezig met het boren van de Awari-prospect in Blok 58, die ongeveer 17 mijl (27,36 km) ten noorden ligt van de eerste ontdekking in het blok in de Maka Central-1 put. In december 2020 kondigden de exploitanten van blok 52, de Maleisische staatsoliemaatschappij Petronas en partner Exxon, elk met een aandeel van 50% in het blok aan, dat zij koolwaterstoffen hadden ontdekt bij de Sloanea-1 exploratieboring voor de kust van Suriname.

De nationale oliemaatschappij van Maleisië blijft het potentieel van de ontdekking evalueren en gaat na of het commercieel haalbaar is om deze te exploiteren. Petronas heeft een belang van 100% in Blok 48 waar het ook de exploitant is en een belang van 30% in Blok 53 offshore Suriname.

Eind augustus 2022 kondigde Apache de eerste olievondst aan in Blok 53, dat grenst aan de Blokken 58 en 52, bij de Baja-1 exploratieput. Apache, met een belang van 45% in Blok 53, is de exploitant; de resterende 25%, na verrekening van het belang van 30% van Petronas, is in handen van de Spaanse energiemaatschappij CEPSA.

Apache heeft Staatsolie, Suriname’s nationale oliemaatschappij en toezichthouder voor koolwaterstoffen, verzocht om een verlenging met één jaar van de exploratieperiode die volgens het productieverdelingscontract is toegestaan. Indien deze verlenging wordt goedgekeurd, krijgt Apache extra tijd om evaluatieboringen en andere exploratieactiviteiten uit te voeren om de omvang en de reikwijdte van de ontdekking vast te stellen.

In oktober 2022 kondigde de wereldwijde energiesupergrootmacht Shell de ontdekking aan van olie in de Zanderji-1 put in Blok 42. Shell, dat een belang van 33,3% in het blok heeft, is de exploitant, terwijl partners Hess en Chevron elk een derde belang hebben. Volgens partner Hess wordt de ontdekking momenteel geëvalueerd om te bepalen of het aangetroffen petroleumsysteem commercieel levensvatbaar is om te exploiteren.

Blok 42 bevindt zich ten noorden van de Surinaamse blokken 58 en 53 en ligt dicht bij het productieve Stabroek-blok voor de kust van Guyana. Deze laatste vondst van koolwaterstoffen voor de kust van Suriname onderstreept de aanzienlijke potentiële olierijkdom in de territoriale wateren van de voormalige Nederlandse kolonie.

De regering in Paramaribo probeert koortsachtig verdere investeringen aan te trekken van de mondiale energiebedrijven die nodig zijn voor de exploratie en ontwikkeling van offshore Suriname. Dit omvat het opstellen van enkele van de meest genereuze productieverdelingscontracten of PSC’s in de energiesector. De PSC’s met een looptijd van 30 jaar, die tot 10 jaar langer zijn dan soortgelijke contracten in andere Latijns-Amerikaanse landen, geven oliemaatschappijen veel tijd om eventuele koolwaterstofvondsten met succes te ontwikkelen en te exploiteren.


Paramaribo heeft ook een laag royaltytarief van 6,25% vastgesteld om de dringend noodzakelijke buitenlandse energie-investeringen aan te trekken. Dat tarief is weliswaar hoger dan de 2% die de regering van Guyana heeft vastgesteld voor het door Exxon geleide consortium dat het Stabroek-blok exploiteert, maar behoort tot de laagste in Latijns-Amerika.

In Argentinië bedragen de royalty’s voor olie 12% van de productie bij de bron. In Brazilië wordt een royalty van 15% geheven op de waarde van de geproduceerde olie, terwijl deze in Colombia varieert van 8% tot 25% en in Ecuador van 12,5% tot 18,5%.

De aantrekkingskracht van offshore Suriname wordt nog vergroot door het feit dat de tot dusver ontdekte olie licht tot middelmatig is en een laag zwavelgehalte heeft. Dat betekent dat zij goedkoper en gemakkelijker te raffineren is tot brandstoffen van hoge kwaliteit en dat aan de winning ervan lage koolstofkosten verbonden zijn in vergelijking met de zwaardere, zure oliesoorten die in Venezuela, Colombia en Ecuador worden geproduceerd.

Projecten in Suriname hebben een geschatte break-evenprijs van $40 per vat Brent, die naar verwachting verder zal dalen naarmate de ontwikkeling vordert en de vitale infrastructuur wordt aangelegd.

Om deze redenen is offshore Suriname een aantrekkelijk investeringsgebied voor internationale energiebedrijven, vooral wanneer men bedenkt dat veel Latijns-Amerikaanse landen veel hogere break-evenprijzen hebben.

Volgens Staatsolie wijzen de verkregen gegevens erop, dat offshore Suriname tot 30 miljard vaten aan winbare olie-equivalenten bevat.

De nationale oliemaatschappij en industrietoezichthouder, Staatsolie, heeft onlangs de Demerara Bid Round 2022/2023 gelanceerd met sluiting van de biedingen op 31 mei 2023. Deze bestaat uit zes blokken, 63 tot 68, in offshore Suriname gelegen ten noordoosten van de bestaande diepwaterblokken waar ontdekkingen zijn gedaan. Het gebied is schaars onderzocht en bestaande seismische en andere gegevens wijzen erop dat het gebied een aanzienlijk koolwaterstofpotentieel heeft.

Dit zal voortbouwen op de biedingsronde voor ondiep water die eind 2021 werd afgerond, waarbij drie blokken werden toegewezen aan Qatar Petroleum, TotalEnergies en Chevron.

Als Paramaribo dat aanzienlijke koolwaterstofpotentieel naar behoren kan exploiteren, zal dat een aanzienlijke economische meevaller opleveren voor het diep verarmde Zuid-Amerikaans land met ongeveer 600.000 inwoners.

Daartoe moeten vele hindernissen worden overwonnen. De meest dringende is het besluit van Apache en TotalEnergies om een financiële investeringsbeslissing voor de exploitatie van blok 58 uit te stellen wegens afwijkingen tussen seismische en boorgegevens.

Door Matthew Smith|OILPRICE.COM


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie