• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NURMOHAMED GEEFT FOUTEN KOSTENRAMING PAN AMERICAN TOE

| dagblad de west | Door: Redactie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken gaf tijdens een op vrijdag gehouden persconferentie toe, dat er toen fouten zijn gemaakt in de kostenraming in de Pan American-kwestie. Dat is volgens hem de reden geweest waarom de dossiers steeds zijn herzien. Echter is volgens hem de staat op geen enkele manier benadeeld.

“Het kan gebeuren dat men soms iets vergeet, maar dossiers die niet volledig zijn, worden zonder meer teruggestuurd naar de ministers. Ik heb tot drie keer toe die kos’kosi’s moeten nemen, maar ik sta er nog”, zegt de minister. Hij begrijpt dat er hierdoor verwarring is ontstaan, maar benadrukt dat

de documenten niet valselijk zijn opgemaakt.

Beleidsadviseur op het ministerie van Openbare Werken, Erwin Mahangoo, ondersteunde de minister in zijn verklaring en gaf ook te kennen dat er niets mis is met deze kwestie. Volgens hem heeft de ondernemer juist meer kosten gemaakt in deze samenwerking en moet hij daarvoor vergoed worden. Mohangoo gaf in zijn presentatie een chronologische weergave van hoe zaken zouden zijn verlopen in de Pan American Real Estate-kwestie.

Op 6 september 2019 was er reeds sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen PanAm en het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen. Deze uitvoeringsovereenkomst had toen betrekking op twintig woningen, waarbij aangegeven was

dat de overheid assistentie zou bieden voor de aanleg van wegverharding en nutsvoorzieningen.

15 oktober 2019 is er toen een verkavelingsvergunning afgegeven voor de verdeling van 587 percelen. Er is toen weer verwezen naar de uitvoeringsovereenkomst tussen PanAm en FWLI voor het bieden van assistentie bij wegverharding en nutsvoorzieningen.

Er is op 18 november van datzelfde jaar weer een brief gericht naar de minister van Openbare Werken, voor wegverharding in belang van het woningbouwproject. Door het niet nakomen van de afspraken, heeft PanAm onnodig meer kosten gemaakt.

Volgens de uiteenzetting van Mahangoo zijn de geraamde kosten, gemaakt door de ondernemer, bij de eerste keer niet correct geweest, omdat onterecht is uitgegaan van de raming van Openbare Werken en bovendien ontbrak toen ook de samenwerkingsovereenkomst.

Er was toen een bedrag van USD 7.449.789,58 aangegeven aan meerkosten die zouden zijn gemaakt door Pan Am. Dit werd echter aangehouden, omdat zaken niet correct zouden zijn. Er is toen voor de tweede keer een dossier gestuurd naar de Raad voor Ministers en dat is eveneens teruggestuurd, omdat er nog sprake was van een onduidelijk totaal kostenoverzicht en weer ontbrak de samenwerkingsovereenkomst.

Op 1 februari 2023 is er toen een nieuw voorstel ingediend bij de regeringsvergadering met een bedrag van USD 7.927.151,21. Dit zouden volgens PanAm de totale kosten zijn voor de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen.

“De vorige regering heeft tal van woningprojecten gestart, maar als we naar de staat kijken van al deze projecten, kunnen we praten van kapitaalvernietiging. Moesten we dit dan ook zo laten, terwijl er mensen zijn in onze samenleving die naar een huis zoeken?”, aldus Nurmohamed.

Hij geeft aan dat op grond hiervan is besloten het project te adopteren en verder af te werken. Nurmohamed zei verder dat coalitieleden verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun daden en zei na te gaan of de vicepresident wel of niet aanwezig was tijdens de vergadering waar er een besluit zou zijn genomen in de PanAm-kwestie.

| dagblad de west | Door: Redactie