• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NIEUWE BANKWET BIEDT RUIMTE VOOR MONETAIRE FINANCIERING

| dagblad de west | Door: Redactie

Hoewel de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) duidelijk heeft aangegeven, dat monetaire financiering onder geen beding in de wet mag worden toegestaan, heeft de meerderheid van De Nationale Assemblee (DNA) dit ongewijzigd goedgekeurd. Door de Staat de ruimte te bieden om onder ‘buitengewone omstandigheden’ toch weer een beroep te kunnen doen op de kredietfaciliteiten van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is de deur geopend voor de volgende economische crisis.

De VES heeft het concept Centrale Bankwet 2022 en de daarbij behorende Memorie van Toelichting (MvT) bestudeerd en haar waardering voor de opzet uitgesproken. Voor een goed functionerend financieel-economisch systeem

dient er in de formulering de nodige zorgvuldigheid te worden betracht.

De VES heeft in haar zeven pagina’s tellend commentaar, duidelijke adviezen voor verbetering aangegeven. “Wij kennen immers, en hebben pijnlijk ondervonden, de desastreuze gevolgen van het gebruikmaken van vergelijkbare passages in de vigerende Bankwet. Ons verzoek om in de wet nadrukkelijk en beargumenteerd de ruimte voor monetaire financiering geheel en onvoorwaardelijk te dichten, is door de meerderheid in DNA helaas genegeerd.”

Monetaire financiering heeft altijd tot verarming geleid

“Hoewel de minister van Financiën en de governor van de CBvS zijn overeengekomen niet aan monetaire financiering te zullen doen, geldt dit slechts voor de periode van het EFF 2022-2024 met het IMF. Zodra dit programma is afgelopen kan deze overeenkomst tussen de twee monetaire autoriteiten overboord worden gegooid, onder het mom van een noodsituatie. Dit is niet denkbeeldig, aangezien elke crisis die wij in Suriname hebben meegemaakt, is voorafgegaan door een beroep op de kredietfaciliteiten van de CBvS”, aldus de VES. Door monetaire financiering worden niet bestaande SRD’s in de samenleving in omloop gebracht, hetgeen tot verstoring van de economie leidt. Het drukken van geld door de CBvS, dat vooral in de periodes vóór de verkiezing heeft plaatsgevonden, heeft telkenmale tot forse verarming van de bevolking geleid.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie