• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Niet alle bonden schorten actie op; brandstof nog even duur

| starnieuws | Door: Redactie

De samenwerkende vakorganisaties hebben zaterdag een brief geschreven aan de leiding van de regering.

Niet alle samenwerkende vakorganisaties hebben de acties opgeschort per vandaag. Diverse bonden hebben opgeroepen voor een vergadering. Het Syndicaat voor Onderwijsgevenden 'Wi Sa Strey' heeft opgeroepen voor een vergadering om 11.00 uur. Vakbondsleider Michael Sallons heeft de bonden bij Openbare Werken gevraagd om het werk om

10.00 te verlaten en zich naar een geheime locatie te begeven. Hij geeft aan dat vakcentrale COL de acties niet heeft opgeschort.

Tot nu toe heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning nog geen opdracht gegeven aan de oliemaatschappijen om SRD 1 aan governmenttake weg te halen van de pompprijs. Er wordt nog steeds SRD 3.50 voor ongelode benzine en SRD 3.15 voor diesel aan governmenttake ingehouden. De samenwerkende vakorganisaties hebben het voorstel gedaan om per direct de SRD 1 per liter aan governmenttake weg te halen.

De samenwerkende vakorganisaties hebben zaterdag een brief geschreven aan de president en

de vicepresident waarin zij aangeven wat hun besluit is over btw. In het schrijven wordt meegedeeld dat na bemiddeling van de waarnemend president uiteindelijk is voorgelegd aan de gezamenlijke vakbonden:

- Het aanhouden van de uitvoering van de btw op brandstof is niet mogelijk. De regering kan wel voorzien in een bepaald bedrag ter compensatie voor een bedrag van SRD 500 per 1 januari.

- Op voorstel van de vakbeweging kan door de regering SRD 1 van de governementtake per onmiddellijk worden afgetrokken. Het voorgaande houdt in dat de prijs van brandstof SRD 1 goedkoper bij de pomp zal worden aangeboden. Deze voorziening zal voor de periode van een maand duren. Gedurende die periode zal in tripartiet verband bestaande uit de gezamenlijke vakbeweging, regering en DNA een voorstel tot integrale wijziging van de Wet wijziging Belastingen over de Toegevoegde Waarde worden voorbereid.

De samenwerkende vakorganisaties zijn: COL, C-47, Bundeling Gezondheidsbonden, Veiligheidsbonden, Vereniging Rechtspositie Militairen, FOLS, Syndicaat Onderwijsgevenden, Bond Beveiliging Hoogwaardigheidsbekleders, Douane Bond, Surinaamse Politie Bond, Bond Personeel voor vakopleidingen en Newmont Werknemers Organisatie.

U kunt de brief hier downloaden.

| starnieuws | Door: Redactie