• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MISSTANDEN SPSB MET ERNST VERVOLGD ALS BLAUWDRUK VOOR ACTUELE CORRUPTIE

| dagblad de west | Door: Redactie

Het besluit van de kantonrechter, de voorlopige hechtenis van de verdachten inzake de strafzaak gerelateerd aan toenmalige SPSB-functionarissen, niet op te schorten, is een signaal van ernst en doortastendheid, waarmee onderzoek, vervolging en uiteindelijke berechting in dezen, worden aangepakt.

Keerpunt kan zich dan ook zonder meer vinden in de overweging dat: ‘Vrijlating van de verdachten als onbegrijpelijk en onaanvaardbaar wordt opgevat door de samenleving.’ Te meer omdat recent beleid en recente besluiten van vervolgingsambtenaren, justitie zelf en de rechterlijke macht, in de vrijlating, niet verdere vervolging, voortvluchtigheid, kortom: anders dan bestraffing hebben geleid, tot functionarissen die in de perceptie van die

samenleving, nadeel en schade toegebracht hebben aan de staat, staatsbedrijven, staatsbezittingen, staatsdeelnemingen en direct of indirect aan de burger als belastingbetaler en als consument die met stijgende prijzen geconfronteerd wordt.

Een signaal van anti-corruptie, is naarstig nodig, om een cultuur van rekenschap en zorgvuldigheid tot stand te brengen. Voornamelijk op het gebied van voertuigen, luxe uitgaven en de familiesfeer rondom functionarissen, die allen figureren in dit omvangrijke en brede dossier, kan een opfriscursus voor deze verdachten en voor functionarissen nu nog in functie, de samenleving alleen maar ten goede komen.

Het is publiek geheim dat de gehele keten van uitgaven, vanaf de

fase van aanschaf, tot aan de fase van taxatie en uiteindelijke overdracht, hebben geresulteerd in een complete pijplijn aan misstanden als het om voertuigen gaat. Verzwaar dit met misbruik van de sfeer van gezag en autoriteit, waarmee functionarissen en hun volgauto’s het verkeer verstoren, wanneer zij zich met loeiende sirenes en asociaal weggedrag voortbewegen.

De onschendbaarheid die deze verdachten aan de dag legden, tijdens de SPSB periode, maar ook daarvoor werkt een op een door, in de sfeer van onschendbaarheid die ook de zittende regering teistert in hoe omgegaan wordt met grond, rechten op natuurlijke hulpbronnen, het vergunningenbeleid, snoepreisjes en benoemingen in de sfeer van zuiver nepotisme.

De roep van het Openbaar Ministerie, publiekelijk om versterking van de vervolging capaciteit met eigen op corruptie gerichte justitiële inspanningen en afdelingen, is door deze regering op geen enkele wijze kracht bijgezet.

Het is te hopen, dat niet alleen misstanden die politiek de oppositie en haar exponenten in een verkeerd daglicht plaatsen, de nodige aandacht genieten, maar dat met dezelfde voortvarendheid, de steken die haar eigen functionarissen en sympathisanten laten vallen, onderwerp zullen vormen van doortastend onderzoek en kordaat optreden vanuit justitie in haar volledige keten en zonder inmenging of bescherming.

A.A.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie