• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MinOWC vindt staking BLTO onterecht

| starnieuws | Door: Redactie

De Bond Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) is voornamelijk in actie omdat zijn leden 6 maanden lang geen overuren hebben ontvangen. Op een persconferentie heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) uitgelegd dat vanaf februari er is uitbetaald. Met een korte presentatie is aangetoond dat een aantal lesurenstaten van een deel van de scholen laat of nog niet is aangekomen. Wat verwerkt is, is al uitbetaald. Ook zouden er uren zijn opgebracht waarvoor er eigenlijk niet betaald moet worden, zoals de tijd dat leerkrachten zich met bondszaken bezighouden. 

Minister Henry Ori en een deel van zijn

staf hebben donderdag gereageerd op een aantal actuele zaken in het onderwijsveld. Er is veel tijd besteed aan de situatie op de technische scholen. De BLTO is al langer dan 2 maanden in actie, die vanaf maandag zijn verscherpt. Aanleiding was het uitblijven van betalingen, met name de overuren. Brieven aan de minister hebben er niet toegeleid dat er werd uitbetaald heeft de bond een paar keer aangegeven.

Ori stelt dat de bond het onderwijsproces wordt gestagneerd en het ministerie nu een punt heeft bereikt om een gedegen antwoordt te geven "desnoods via de groene tafel". Er is geen
reden meer om het onderwijs te stagneren, geeft hij aan omdat er allang wordt gewerkt aan het verwerken van de lesurenstaten. Een uitdagend proces. Robby Holband, directeur Beroepsonderwijs merkt op dat er discrepanties zijn ontdekt bij de ingediende lesurenstaten. 
 

"Wanneer er gezegd wordt dat overuren niet worden uitbetaald is er daarachter ook een andere activiteit die plaatsvindt," merkt Holband op. "Je moet op een gegeven moment de uren gaan afzetten wat er daadwerkelijk aan de hand is. We hebben gemerkt -we hebben het ook met de bond besproken- dat schoolleiders en leerkrachten op een gegeven moment uren opbrengen waarvan we ons afvragen of dat niet de normale taken zijn die uitgevoerd moeten worden. Die discussie heeft geleid tot een kleine vertraging."

Holband somt enkele zaken op die bij nader inzicht van de opgebrachte lesurenstaten geven. "Hier wordt een leerkracht betaald voor de administratie die ze moeten doen voor een groep. Als leerkracht heb je een groep studenten onder je en je wordt extra betaald om dat te doen? Maar dat hoort in het pakket van leerkracht zijn. Je kan geen leerkracht zijn en je doet die administratie van die klas niet. Dan krijg je zo een lijst en dat heeft tot discussie geleid." 

Een ander voorbeeld is het opbrengen van bondsuren. "De werkgever moet de werknemer die al vrij krijgt om zich bezig te houden met bondszaken extra betalen om met die bondszaken bezig te zijn…" geeft Holband aan. "Maar dat kan toch niet? Voor bondszaken moet je toch wel bij de bond, als ze je willen betalen…daarvoor is er toch contributie." Het komt ook voor dat directeuren van scholen die dependances hebben, ook extra betaald worden voor de dependances. Holband geeft aan dat vanaf het nieuw schooljaar al deze zaken opgeschoond zullen worden. 

"Toen we doorhadden dat het onderwijs verstoord zou worden hebben we besloten om gewoon de staten uit te betalen," geeft Holband aan. "Vanaf februari begonnen wij die staten die binnen waren te verwerken zodat de mensen hun overuren konden krijgen. Dat betekent dat grote delen van het technisch personeel -niet zozeer het dienstverlenend personeel- hebben vanaf februari overuren gegeven. We hebben ze ook een overzicht gegeven wanneer het overig personeel het geld zou krijgen." Holband betreurt het dat desondanks de bond in actie is gebleven.
 

Natasia Benanon directeur Administratief en Technisch Beheer toont met enkele slides de ingediende lesurenstaten vanaf de november vorig jaar  tot 8 april. De lesurenstaten van november zouden heel wat onvolkomenheden hebben. Heel wat andere staten zijn laat ingediend, anderen zijn niet verwerkt en teruggestuurd omdat ze niet leesbaar zijn of geen ingangsdatum hebben, van een aantal scholen zijn er nog geen staten ontvangen. Benanon toont ook aan wanneer welke de documenten zijn verwerkt en de overuren zijn uitbetaald.  De BLTO is nog steeds in staking en blijft erbij dat grote delen van de leden nog niet zijn uitbetaald. 

 

(Later meer over de reactie van BLTO die vindt dat er veel onwaarheden zijn gezegd op de persconferentie).

| starnieuws | Door: Redactie