• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Dasai: Suriname omarmt Climate Mobility Initiative

| cds | Door: Redactie

Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dasai, heeft vandaag tijdens COP28 in Dubai deelgenomen aan het hooggeplaatste panel over “Het Benutten van Klimaatmobiliteit voor Aanpassing & Veerkracht”. In zijn toespraak benadrukte Minister Dasai de dringende noodzaak om de tastbare impact van klimaatverandering te erkennen en gemeenschappen voor te bereiden op deze subtiele, doch onwrikbare kracht die wereldwijd onze leefomgeving vormgeeft. 

Met speciale aandacht voor de Caribische regio, wees minister Dasai op de toenemende frequentie en intensiteit van orkanen, zeespiegelstijging die bijdraagt aan kusterosie en het verhoogde risico op droogte in de Midden-Amerikaanse Droge Corridor. Deze milieu-uitdagingen hebben geleid tot

gedwongen verplaatsingen van individuen, gezinnen en hele gemeenschappen met name in kleine eilandstaten, waarbij diepgaande verbindingen met land en zee worden bedreigd.

Om deze crisis aan te pakken, kondigde de minister  met trots het Greater Caribbean Climate Mobility Initiative aan, een samenwerkingsverband tussen de Associatie van Caribische Staten, de Verenigde Naties en de Wereldbank, gefaciliteerd door het Global Centre for Climate Mobility. Het doel van dit initiatief is om klimaat gerelateerde mobiliteit te transformeren van een verstorende kracht tot een stimulans voor collectieve veerkracht en regionale integratie.

Als voorzitter van de Associatie van Caribische Staten benadrukte minister Dasai het belang van proactieve

planning door middel van het benutten van gegevens en kennis. Het initiatief streeft ernaar klimaatmobiliteit-hotspots te identificeren, zodat overheden en regionale instanties hun middelen strategisch kunnen inzetten. Deze benadering richt zich op acties gericht op mensen in kwetsbare frontliniegemeenschappen en bestemmingsgebieden, waar kansen liggen voor klimaatbestendige ontwikkeling.

In zijn toespraak drong de ROM minister aan op het creëren van geschikte beleidskaders, waaronder nationale aanpassingsplannen en regionale vrij verkeersregimes die rekening houden met mobiliteit. Gecoördineerde investeringen in vaardigheden en middelen werden benadrukt als cruciale elementen om klimaatmobiliteit te transformeren tot een positieve kracht voor veerkracht.

De bewindsman sloot af door Surinames toewijding, om deel uit te maken van de wereldwijde coalitie van klimaatmobiliteitskampioenen, te uiten, met als doel een collectieve aanpak te bevorderen en dit urgente vraagstuk bovenaan de klimaat actie agenda te plaatsen.

| cds | Door: Redactie