• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MENNONIETEN WORDEN NIET TOEGELATEN OP INHEEMSE GRONDGEBIEDEN

| dagblad de west | Door: Redactie

De Organisatie van Inheemse Volken in Suriname (OIS) dringt er bij inheemse en tribale organisaties op aan, kennis te nemen van een recente gerechtelijke uitspraak, met betrekking tot de toewijzing van grond. De uitspraak van de rechter benadrukte de verplichte eis van consultatie en instemming van inheemse en tribale volken, voordat grond in hun dorpen, woongebieden en jachtgebieden in erfpacht wordt uitgegeven.  OIS-voorzitster Muriël Fernandes uitte haar bezorgdheid over de grootschalige uitgifte van land in het binnenland aan Mennonieten en benadrukte de noodzaak van wettelijke erkenning van grondrechten alvorens dergelijke toewijzingen plaatsvinden.

Als reactie op bewijsmateriaal dat gepresenteerd werd door milieuactivist

John Goedschalk, hielden de stammenorganisaties een krutu, waarin besloten werd dat de Mennonieten niet toegelaten zullen worden in hun woongebieden. De organisaties namen mr. Antoon Karg  in de arm en spanden een kort geding aan tegen de staat en Terra Invest Suriname & Guyana N.V., met als doel de uitgifte van grondpacht te verbieden tot dat een milieueffectrapportage was uitgevoerd en de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC) van inheemse en in stamverband levende volken, was verkregen. Hoewel de vordering tegen Terra Invest werd afgewezen, oordeelde de rechtbank, dat de verplichting om te overleggen en geïnformeerde toestemming te verkrijgen, bij
de staat ligt.

De OIS is van mening dat deze uitspraak een historische overwinning is voor inheemse en in stamverband levende volken, in hun strijd voor de erkenning van FPIC bij beslissingen over grondpacht door de staat.

| dagblad de west | Door: Redactie