• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meeting over noodzakelijke ordening kleinschalige goudsector

| snc.com | Door: Redactie

In het kader van een verantwoord financieel beleid hebben verschillende actoren zich onder supervisie van president Chandrikapersad Santokhi gebogen over de ordening van de goudsector. Een van de belangrijkste redenen voor de ordening is het bestrijden van money-laundering en terrorismefinanciering. Verder is regulering van de sector van cruciaal belang voor het tegengaan van belastingonderduiking, criminaliteit, mensenhandel en mensensmokkel binnen de sector. 

Aan het overleg hebben de Anti-Money Laundering Project Implementatie Unit (AML-PIU), de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC), de Unit Ordening Kleinschalige Goudsector Suriname, ministers en deskundigen deelgenomen.

Tijdens het overleg op 9 maart heeft directeur Preciosa Simons van de afdeling Mijnbouw

van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een presentatie verzorgd. Hierin heeft zij de nadruk gelegd op het belang van ordening, het plan van aanpak en de randvoorwaarden om de ordening succesvol te doen geschieden.

Directeur Simons zegt dat ordening ook ervoor zal zorgdragen dat de overheid een beter zicht heeft op de ontwikkelingen binnen de sector. Daarom zullen alle goudzoekers en machines die zij gebruiken, geregistreerd worden. De bedoeling hiervan is om een eigen databank erop na te houden, omdat het belangrijk is dat de staat over deze statistieken beschikt.

Verder zegt de functionaris dat het met de ordening de bedoeling is om eenieder die actief is in de sector, in de legale sfeer te brengen. Voor goudzoekers betekent regulering dat zij meer zekerheden hebben vanwege het feit dat zij volgens de regels werken en dus geen onnodige boetes of straffen opgelegd hoeven te krijgen. Voor de staat zal dit leiden tot het vergroten van de verdiencapaciteit, doordat de ondernemers keurig belasting afdragen.

Tijdens de presentatie is ook het waarborgen van de gezondheid van burgers aan de orde gekomen. De NH-topper wijst erop dat na de fase van ordening er ook controle uitgevoerd zal worden op de naleving van de regels, waaronder het verantwoord winnen van goud.

Dit is van eminent belang voor de bescherming van het milieu en het behoud van biodiversiteit. Ook zal de overheid door de ordening een beter overzicht hebben op het aantal personen - waaronder ook vreemdelingen - dat actief is in de diverse mijngebieden. (CDS)


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie