• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meer zichtbare politie en effectievere surveillance aangekondigd voor Saramacca

| suriname herald | Door: Redactie

Politiekorpschef Bryan Isaacs heeft gisteren tijdens een werkoverleg met de gewestelijke politiecommandant en ressortcommandanten van Saramacca instructies gegeven om maatregelen te treffen om de zichtbaarheid van de politie op te voeren.

De surveillance zal effectiever uitgevoerd worden. 

De korpschef benadrukte dat alle ondersteuning zal worden geboden om grootschalig operaties uit te voeren in het Gewest, ten einde het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De directeur operaties, commissaris van politie Melvin Pinas en directeur beleid voorbereiding en beheer commissaris van politie Rishi Akkal waren ook aanwezig bij het overleg.

| suriname herald | Door: Redactie