• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

LAAGSTE ECONOMISCHE GROEI CARIBISCH GEBIED BELEMMERT WELVAART REGIO

| united news | Door: Redactie

Foto: Carlos Felipe Jaramillo, vicepresident van de Wereldbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. | Auteur: Wilfred Leeuwin.

De groei van de economie in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika is tot stilstand gekomen en komt dit jaar uit op 1.6 procent, de laagste in de wereld.

Voor Suriname wordt vanaf nu tot en met 2026 een groei van drie procent verwacht, staat in een trapport van de Wereldbank dat woensdag is uitgekomen. Door slecht sociaal beleid en het feit dat de lonen niet meer zijn als vóór de Covid pandemie staan veel huishoudens in de twee regio’s onder druk.

“Aanhoudend lage groei is

niet alleen een economische statistiek, het is een barrière voor ontwikkeling. Dit vertaalt zich in verminderde openbare diensten, minder kansen op werk, lage salarissen en hogere armoede en ongelijkheid. Wanneer economieën stagneren wordt het potentieel van de bevolking beperkt.

We moeten resoluut optreden om Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te helpen zich uit deze cyclus te bevrijden”, zegt Carlos Felipe Jaramillo, vicepresident van de Wereldbank voor de twee regio’s.

De factoren die bepalend zijn voor deze groeicijfers zijn onder meer lage investeringsniveaus en binnenlandse consumptie, hoge rentetarieven en hoge begrotingstekorten, dalende grondstoffenprijzen en onzekerheid over de vooruitzichten van belangrijke partners. Die zijn

onder andere de Verenigde Staten, China, Europa en andere G7-landen. Een ongunstig mondiaal scenario, gekenmerkt door geopolitieke spanningen, verstoringen van de transporten via het Suezkanaal en het fenomeen El Niño zouden de vooruitzichten verder kunnen temperen.

Concurrentiebeleid

Nu de pandemieschok afneemt, lijken de groeicijfers van de twee regio’s op die van de jaren 2010. Dit toont aan dat ze hardnekkige obstakels die hun potentieel blokkeren, niet hebben aangepakt. Hiertoe behoren een laag opleidingsniveau, slechte infrastructuur en hoge investeringskosten, die ook de sociale onvrede aanwakkeren”, zegt William Maloney, hoofdeconoom van de Wereldbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

“Een agenda die de groei stimuleert, is er één die deze lacunes serieus aanpakt. Anders zal de regio vast blijven zitten en niet in staat zijn investeringen aan te trekken of nieuwe kansen te benutten, zoals nearshoring of de koolstofarme economie. Het verbeteren van concurrentiesystemen moet onderdeel zijn van deze strategieën, wat leidt tot verbeteringen voor consumenten en bedrijven.”

De Wereldbank stelt verder dat het bevorderen van de concurrentie van cruciaal belang is om de economie nieuw leven in te blazen en het vertrouwen van investeerders terug te winnen. Wanneer de concurrentie wordt geschraagd door gedegen beleid, instellingen en kaders, innoveren bedrijven, worden ze efficiënter en zorgen ze voor technologische doorbraken. Consumenten zijn beter af dankzij lagere prijzen en meer keuzemogelijkheden.

In de twee regio’s is dit een urgente kwestie. Er is sprake van een laag concurrentieniveau, wat innovatie en productiviteit ondermijnt. Consumenten worden ook gestraft en krijgen te maken met de gevolgen van hogere winstmarges dan in de rest van de wereld.

Het rapport bespreekt de redenen achter dit scenario. Het zakenlandschap is geconcentreerd en wordt gekenmerkt door een schril contrast tussen enkele grote bedrijven die de markten domineren en talrijke kleine bedrijven. Zeventig procent van de werknemers is zelfstandige of werkt in bedrijven met minder dan tien werknemers, waarbij het merendeel zich bezighoudt met laagproductieve activiteiten.

Actiegebieden

Bovendien is de handhaving, ondanks de aanwezigheid van mededingingsagentschappen en wetten in veel landen in de regio’s kwetsbaar, omdat veel agentschappen geen geld hebben of onderbemand zijn.

Machtige bedrijven beïnvloeden vaak het overheidsbeleid, waardoor de effectiviteit van de mededingingswetten wordt belemmerd. Dit alles creëert een cyclus waarin een handvol grote bedrijven de markten domineren en beïnvloeden en bedrijven weinig aanmoediging krijgen om te innoveren.

Omdat er weinig prikkels zijn om uit te blinken, blijven ondernemingen die niet optimaal functioneren actief en zijn ze uiteindelijk slecht voorbereid om te concurreren, waardoor hun potentieel om de groei te stimuleren wordt onderdrukt. Terwijl landen nieuwe plannen verkennen om de groei weer aan te wakkeren, moeten ze de verleiding vermijden om de concurrentie te beperken, wat de huidige cyclus van lage productiviteit en lage groei zou kunnen bestendigen.

Om de concurrentiekaders in de regio te verbeteren en de positie van het Caribisch Gebied en Latijns-Amerika op de wereldmarkt te bevorderen, stelt het rapport belangrijke actiegebieden voor, zoals het versterken van de mededingingsautoriteiten. Het rapport levert baanbrekend bewijs dat effectieve binnenlandse mededingingsautoriteiten een positieve invloed hebben op de productiviteit, de verkoop en de lonen.

Het versterken van deze agentschappen omvat onder meer het waarborgen van hun onafhankelijkheid en het afdwingen van hun vermogen om antitrust- en concurrentie bevorderende regelgeving door te voeren, vooral voor grotere bedrijven. Dit omvat ook het bevorderen van solide publieke management praktijken en het opleiden van ambtenaren.

Lichtpuntje Concurrentie op zich is niet voldoende om bedrijven te laten bloeien. Ze moeten voorbereid zijn op de toenemende concurrentie, zowel nationaal als internationaal. Dit vereist aanvullend beleid dat bedrijven stimuleert om te innoveren en hen hogerop te brengen op de technologische ladder om te kunnen concurreren, nieuwe technieken kunnen adopteren en kunnen groeien en managementvaardigheden stimuleren.

Het verbeteren van de managementkennis zal bedrijven helpen op de markten te reageren, nieuwe kansen te identificeren, bedrijfsplannen te ontwikkelen en werknemers te stimuleren. Dit moet gebeuren naast een agenda om het onderwijs op elk niveau te verbeteren en studenten en werknemers voor te bereiden om te gedijen in een competitieve omgeving.

Een lichtpuntje in de regio is het inflatiebeheer, dat decennia van solide macro-economische hervormingen weerspiegelt. De regionale inflatie, exclusief Argentinië en Venezuela, bedraagt drie-en-een-half procent, vergeleken met 5.7 procent in de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

In het grootste deel van de regio blijven de inflatieverwachtingen verankerd en zullen de doelstellingen van de centrale banken naar verwachting in 2024 worden bereikt. Om van deze vooruitgang te profiteren en de economieën weer op gang te brengen, moeten het Caribisch Gebied en Latijns-Amerika de al lang bestaande uitdagingen aanpakken.

Hervormingen op het gebied van infrastructuur, onderwijs en handel zijn van cruciaal belang om de productiviteit en de mondiale integratie ervan te vergroten.

UNITEDNEWS

 

 

| united news | Door: Redactie