• zondag 03 December 2023
 • Het laatste nieuws uit Suriname

JAARREKENINGEN STAATSBEDRIJVEN OVER HET ALGEMEEN NIET GEPUBLICEERD

| dagblad de west | Door: Redactie

De commissie die onlangs een document heeft uitgebracht met betrekking tot de 163 State Owned Enterprises (SOEs) heeft in het kader van haar werkzaamheden, de jaarrekeningen alsook statuten van de meeste staatsbedrijven verzameld.

Daarbij is gebleken dat in veel gevallen de laatste jaarrekening van enige jaren geleden is. Ook is gebleken dat de jaarrekeningen in het algemeen niet door het staatsbedrijf worden gepubliceerd c.q. op te vragen zijn. Dit leidt volgens de commissie, tot een belangrijke mate van non-transparantie en maakt het voor het publiek moeilijk de prestaties van de bedrijven te beoordelen.

Op basis hiervan heeft het ministerie van Financiën en

Planning op zijn website een apart onderdeel ingericht, waarop de tot dusver verzamelde jaarrekeningen zijn gepubliceerd. Naarmate meer jaarrekeningen worden opgevraagd en verzameld, zal dit op de website worden aangevuld.

Naast de jaarrekeningen worden ook de statuten op de website geplaatst alsmede algemene informatie over de staatsbedrijven. “Het is van belang dat de webpagina met de informatie goed wordt beheerd en up-to-date gehouden. Dit is de verantwoordelijkheid van de SOE-unit binnen het ministerie.”

Achterstand

“Zoals eerder gesteld, is er in veel gevallen een (behoorlijke) achterstand in het opleveren van financiële rapportages, i.e. het publiceren van jaarrekeningen. Het is van belang inzicht te verkrijgen in de achterliggende redenen hiervan. Bijvoorbeeld, gebrek aan capaciteit, mismanagement, gebrek aan of onvolledige financiële administratie, etc”, aldus de SOEs commissie.

De assessments zullen in eerste instantie gericht zijn op de volgende bedrijven:

 1. Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)
 2. N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS)
 3. Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM)
 4. Academisch Ziekenhuis Paramaribo
 5. Regionale Gezondheidsdienst (RGD)
 6. Stichting Staatsziekenfonds (SZF)
 7. N.V. Havenbeheer (Port Management)
 8. Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM)
 9. Telesur
 10. Grassalco

Tevens is het voor de commissie van belang om voor rapportage in de toekomst gebruik te maken van gestandaardiseerde templates. Dit leidt tot eenduidige data en informatie en de mogelijkheid om makkelijk vergelijkingen te maken.

Activiteiten 

Met dit document wil de commissie het volgende bewerkstelligen, waardoor assess-ment studies van geselecteerde staatsbedrijven worden uitgevoerd, waarbij ook gekeken wordt naar mandaat, rollen en de functies binnen de keten van de staatsbedrijven. Ook moet het document resulteren in een vertaling van de assessment studie in een Verbeterplan (waaronder: corporate governance code, benoemingsbeleid toezichthoudende organen, profielschets directieleden, etc.)

Evaluatiesysteem 

De commissie beoogt hiermee implementatie van een performance monitoring en evaluatiesysteem voor de staatsbedrijven c.q. ontwikkelen van een monitoring en evaluatiebeleid. Met behulp van formuleren van richtlijnen voor verplichte ‘disclosure’ beleid voor jaarverslagen en financiële informatie voor het publiek.

De SOEs commissie adviseert, dat het ontwerpen en de implementatie van een web-base information platform voor staatsbedrijven ook moet worden gerealiseerd en dat kan door middel van het actualiseren van de Landsverordeningwet 1971 aan de hedendaagse aspiraties.

“Institutionele versterking afd. Economische Aangelegenheden waarbij de SOE-unit wettelijke bevoegdheden toegewezen krijgt om op steekproefbasis controle uit voeren bij de staatsbedrijven. Ontwerpen van administratieve richtlijnen om (fiscale) risico’s te matigen en/of mitigeren. Instructies vervaardigen voor indienen van: het strategisch bedrijfsplan (met doelstellingen van het bedrijf en de prestatie indicatoren om de voortgang te kunnen meten), kwartaalrapportages en de goedgekeurde begroting”, adviseert de SOEs commissie.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie