• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

JAARREKENING DSB NU CONFORM IFRS-STANDAARDEN

| united news | Door: Redactie

De Surinaamsche Bank heeft op 28 november tijdens haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders de resultaten over het boekjaar 2019 gepresenteerd.
DSB heeft teneinde bij te dragen aan een meer transparante en vergelijkbare externe rapportage besloten om het financieel verslag met ingang van het verslagjaar 2019 uit te brengen volgens IFRS–standaarden. Het conversietraject naar IFRS is een proces van vele maanden waarbij de balansdata van 3 jaren met name de jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019 op basis van de nieuwe beginselen dienen te worden opgemaakt.

Foto compilatie: Alexander. van Petten MSc. RE nieuwe directeur van DSB onder voorbehoud van goedkeuring van

De Centrale Bank van Suriname.

Onder IFRS dient voor ieder krediet een voorziening te worden getroffen die het te verwachten verlies in de komende 12 maanden weergeeft indien de klant niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hiernaast moet volgens IFRS ook voorzieningen voor toekomstige pensioenverplichtingen opgenomen worden indien deze hoger zijn dan de middelen van het pensioenfonds. Tenslotte worden onder IFRS ook voorzieningen genomen voor kredieten van de overheid, wat eerder niet het geval was.

Dit IFRS–conversietraject als ook de audit van de jaarrekening 2019 heeft helaas veel meer tijd in beslag genomen dan de bank had verwacht. Vanwege de overstap naar de rapportage van de jaarrekening conform IFRS–standaarden, is er een verdere toevoeging aan de voorzieningen over het boekjaar 2018 geweest. Het resultaat over dit boekjaar is gecorrigeerd, resulterend in een verlies van SRD 179 mln. Over het boekjaar 2019 zijn er minder voorzieningen
getroffen. Dit heeft geresulteerd in een minder negatief resultaat over 2019; resulterend in een verlies voor belastingen van SRD 38 miljoen.
Tijdens de periode 2020 tot en met 2022 is de bank aanzienlijk verbeterd. Er is in deze periode gefocust op het versterken van de interne organisatie, het beheersen van de risico’s, het verhogen van de inkomsten, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de dienstverlening.

De verkoopprestaties, de operationele resultaten en de resultaten op het gebied van risicobeheersing hebben tonen dit aan. Tenslotte heeft de Vergadering de heer Alexander. van Petten MSc. RE benoemd tot nieuwe directeur van DSB onder voorbehoud van goedkeuring van De Centrale Bank van Suriname.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie