• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Initiatiefwetten niet voor salarisverhoging maar voor synchronisatie, zegt Gajadien

| ABCSuriname | Door: Redactie

Asiskumar Gajadien van de VHP en Genevieve Jordan van de ABOP hebben een aantal initiatief wetten ingediend die betrekking hebben op het synchroniseren van de geldelijke voorzieningen van de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht.

Dit initaitief is gekomen naar aanleiding van het feit dat sedert 1975 in de grondwet is opgenomen dat de geldelijke voorzieningen van de rechterlijke macht bij wet geregeld moet worden. Dit is nooit gebeurd. Asis Gajadien zegt dat dit steeds werd opgevangen met staatsbeluiten.

Het huidige voorstel beoogt geenszins de salarissen van de bewindslieden te verhogen maar juist om het systeem te herzien

en te versoberen. Gajadien zegt zich ervan bewust te zijn dat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat, maar hij vindt dat deze kwestie goed moet worden geregeld.

| ABCSuriname | Door: Redactie