• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF-topper Okamura: ‘Verworvenheden herstelprogramma vasthouden’

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — De krachtige uitvoering van het economisch herstelprogramma, de Extended Fund Facility (EFF), van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geholpen de langverwachte macro-economische stabilisatie in Suriname te bewerkstelligen. De prioriteit op de korte termijn is, aldus Kenji Okamura, adjunct-directeur bij het IMF, het vasthouden aan de verworvenheden, zelfs na het einde van de huidige EFF.

Foto: Onder anderen Kenji Okamura en Anastasia Guscina van het IMF (derde en tweede vanuit links) zijn tegenover de pers ingegaan over de bevindingen over het herstelprogramma dat in Suriname wordt uitgevoerd. [Foto: kabinet van de president]

Concreet gaat het om vier punten. Ten eerste

moet het strakke begrotingsbeleid worden gehandhaafd om de schulden drastisch omlaag te brengen en economische veerkracht tegen toekomstige schokken op te bouwen. En tegelijkertijd is het belangrijk, zei Okamura maandag tijdens een ontmoeting met de pers, om de sociale bijstandsprogramma’s uit te breiden, zodat de armen en kwetsbaren worden beschermd.

“De belangrijkste issue waar de regering en het IMF nog niet uit zijn is de volledige afbouw van de stroomsubsidie voordat het programma ten einde is”

Ten tweede zullen de uitgaven voor groeibevorderende infrastructuurprojecten moeten worden verhoogd om het economische herstel te ondersteunen. Als derde punt noemde de IMF-topper het behoud van

de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname. “Het strakke monetaire beleid was van cruciaal belang voor het terugdringen van de inflatie en dat moet worden gehandhaafd aangezien de inflatie nog hoog is.”

Daarnaast dient de regering door te gaan met bredere bestuurshervormingen om het wettelijke kader voor corruptiebestrijding te versterken. Behalve geld geeft het IMF in het kader van het hulpprogramma ook beleidsadvies en capaciteitsontwikkeling, inclusief training voor overheidsfunctionarissen.

Tevreden over vorderingen

De monetaire instelling zal de komende periode nauw blijven samenwerken met de autoriteiten om Suriname te helpen de macro-economische stabiliteit te behouden en de groeivooruitzichten te verbeteren. “Ik kijk er echt naar uit om met de president en zijn team samen te werken om de vooruitzichten voor het economische herstel van Suriname te versterken en de economische ontwikkeling van het land op de middellange termijn voor het Surinaamse volk, inclusief toekomstige generaties, te ondersteunen”, zei Okamura.

Anastasia Guscina, IMF-missieleider die de voortgang van het programma met de Surinaamse autoriteiten bespreekt en evalueert, zei te verwachten dat deze week partijen op technisch niveau akkoord bereiken. De evaluatiemissie die de afgelopen weken in Paramaribo vertoefde, is tevreden met de vorderingen die zijn geboekt bij de uitvoering van het herstelprogramma. De belangrijkste issue waar de regering en het IMF nog niet uit zijn is de volledige afbouw van de stroomsubsidie voordat het programma ten einde is.

In maart komt de IMF-directie bijeen om de vorderingen te toetsen en een oordeel te vellen. Is de beoordeling positief zal bij de komende tranche ongeveer 63 mijoen US dollar naar Suriname worden overgemaakt.

Primair saldo

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning legde uit dat het programma met drie maanden is verlengd tot en met maart 2025, omdat het programma te zwaar was voor de samenleving. Aan het tempo van de uit te voeren maatregelen is gesleuteld, maar de verlenging stelt de regering ook in staat om aan één van de eisen van het IMF te voldoen, namelijk het brengen van de zogenoemde primary balance op 3,5 procent van de nationale inkomsten.

Met een dergelijke buffer wordt een land in staat geacht op duurzame wijze zijn schulden te kunnen aflossen, zonder dat andere uitgaven van de overheid in het gedrang komen. Voor dit jaar is de primary balance gesteld op 2,7 procent.

Het primaire saldo is het verschil tussen de omvang van de inkomsten die een overheid int en het bedrag dat ze uitgeeft aan reguliere staatsuitgaven. Dus het begrotingssaldo exclusief de netto rentebetalingen op de overheidsschuld.

 

| de ware tijd | Door: Redactie