• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

HOEFDRAAD ONTKENT BETROKKENHEID CLAIRFIELD CONTRACTEN

| dagblad de west | Door: Redactie

De voortvluchtige gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, voerde in zijn verzoek aan de onderzoekscommissie van Interpol aan, dat hij niet op de hoogte was van de vermeende betrokkenheid bij de acties van de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert Van Trikt bij de moederbank. Hij beweerde geen kennis te hebben van de zogenaamde nadelige contracten die de bankpresident is aangegaan met financiële adviesbureaus, en de betrokkenheid van Van Trikt bij projecten die zogenaamd buiten het gezag van de Bank waren.

Hoefdraad legde uit dat, zoals hij getuigde voor De Nationale Assemblee, het ministerie van Financiën geen partij was

bij deze contracten en dat hij geen kennis had van de voorwaarden van de betrokken overeenkomsten. Hij heeft deze contracten niet beoordeeld, ondertekend of betaald, en had geen inzicht of overzicht op het handelen van de CBvS op dit punt, aangezien dit buiten de taken viel van de minister van Financiën. “De CBvS is een juridisch aparte entiteit die niet onder zeggenschap staat van het ministerie van Financiën”, aldus de ex-bewindsman. Hij verklaarde dat hij aanvankelijk als getuige was gehoord, aangezien hij op 27 januari 2020 verzocht had om de governor van de CBvS, Robert van Trikt, te onderzoeken op mogelijke corruptie.

Dit verzoek is doorverwezen naar de procureur-generaal voor strafrechtelijk onderzoek en heeft geleid tot arrestatie van Van Trikt  op 06 februari 2020. De NCB van Suriname deelde de Interpol Commissie vervolgens mee, dat Hoefdraad financieel geprofiteerd heeft van de overtredingen, evenals het ministerie van Financiën en anderen. Hij was van plan financieel voordeel te halen uit overeenkomsten met Clairfield, en samen met zijn medeplegers ongeveer 2.471.000 euro te betalen voor de afspraken op kosten van de CBvS. De overeenkomsten hadden betrekking op de Staat Suriname en moesten worden gefinancierd door middel van de staatsbegroting. Bewijs toont twee grote financiële transacties, in de vorm van ongedekte voorschotten (blanco kredieten) van SRD 3 miljard.

Ook heeft de ex-bewindsman 17 panden, verkocht aan de CBvS waarvoor hij SRD 869.055.000 ontving. Deze panden zijn echter niet overgedragen aan de CBvS. Acht van deze panden behoorden niet eens toe aan de staat, maar aan zijn medepleger Robert Putter, die ook voortvluchtig is. Verder is tijdens het onderzoek van de Surinaamse autoriteiten ook de kwestie met betrekking tot de royalty’s van IAMGOLD, die aan de CBvS werden verpand ter voldoening van de staatsschuld van bijna SRD 2,2 miljard aan het licht gekomen. In plaats van de bestaande staatsschuld af te lossen met de royalty’s, werd SRD 2,2 miljard getrokken uit de CBvS. Daarom is er in totaal SRD 3 miljard aan ongedekt geld geïnjecteerd in de economie, en dit bedrag werd zonder enige tegenprestatie op de rekening van het ministerie van Financiën gestort, in financieel nadeel van de CBvS. 

Hoefdraad is ook schuldig geweest samen met de ex-governor Van Trikt voor het verstrekken van blanco kredieten. Deze handelingen werden verricht door middel van valse constructies in het kader van de transacties met betrekking tot de verkoop van panden en het verpanden van royalty’s onder het mom van schuldsanering. Volgens de NCB van Suriname is dit duidelijk naar voren gekomen tijdens het gerechtelijk onderzoek en uit de verklaringen van verschillende getuigen waaronder Van Trikt. Hoefdraad heeft volgens het Openbaar Ministerie zich schuldig gemaakt aan het overtreden van wettelijke bepalingen, met aan de ene kant verstrekkende nadelige financiële gevolgen voor de CBvS, en aan de andere kant een financiële catastrofe voor het land.

| dagblad de west | Door: Redactie